Atlas Copco Rentals dieseldrivna enheter för oljefri luft visade sig vara den bästa lösningen för kontinuerlig lufttillförsel på Tata Steels fabrik i Indien

17 mar 2016

Antwerpen, Belgien, 17 mars 2016: PTS 916-kompressorer från Atlas Copco hyrdes ut till Tata Steel i Kalinganagar, där projektkravet var att installera ett integrerat stålverk på 3,3 mtpa i dess första fas. 
När avbrottsfri elkraft var den begränsande faktorn för driftsättning av stålverket visade sig Atlas Copco Rentals dieseldrivna enheter för oljefri luft vara den bästa lösningen för kontinuerlig lufttillförsel.

Tata steel India PTS 916

PTS 916 arbetar!

En av de ledande tillverkarna av stål i Indien, Tata Steel, behövde luft för att förse sin koksanläggning i Kalinganagar med luft, och därmed tillhandahålla bränsle till de andra enheterna i stålverket som masugnen, stålsmältverket och varmvalsverket i driftsättningsfasen.

Koks är en renad form av kol som brinner länge och tillhandahåller gaser åt smältprocessen och andra stålprocesser för produktion av avancerade stålprodukter.
Koksanläggningen behöver en kontinuerlig lufttillförsel när den är igång och man har inte råd att riskera att tillförseln avbryts under en period på minst 3 månader. För närvarande matas elektrisk ström genom Odisha-nätet som har frekvensvariationer i form av 1–2 strömavbrott per månad.

Om den kontinuerliga strömmen bryts kostar det enorma belopp att starta om batteriet. Ett sådant avbrott ger en direkt förlust av resurser och värdefull tid. Tata Steel har vanligtvis sina egna elektriska kompressorer bredvid produktionsanläggningen med inbyggd redundans, men innan de får igång sina egna elkraftverk (CPP) kan de inte förlita sig på enbart elektriska kompressorer. Atlas Copcos PTS-kompressorer ger fördelen av ett rimlig avbrottsskydd för kontinuerlig tillförsel av tryckluft tills deras kraftverk tas i drift.

Atlas Copco Rentals dieseldrivna enheter för oljefri luft har använts för eldning av koksugnsanläggningen under en period av 4 månader i Tata KPO-projektet i Kalinganagar.

Atlas Copco-teamet var mycket tillmötesgående och hjälpsamma och tack vare deras insatser kunde vi fortsätta med oavbruten batteriuppvärmning. Försäljnings- och serviceteamet jag samarbetade med var mycket kunniga och visade ett genuint intresse av att hjälpa oss att uppfylla våra behov, samtidigt som de försåg oss med heltäckande lösningar.

Mr. Neeraj Sinha , Projektchef (Mek.) för koksanläggningen i Odisha-projektet

Tata har associerats med Atlas Copcos varumärke under årtionden eftersom de använder oljefria och oljesmorda kompressorer i Jamshedpur-anläggningen och har erfarenhet av sömlös produktprestanda.

Förtroendet för Atlas Copcos varumärke och den unika lösningen med uthyrning av portabel dieseldriven utrustning för oljefri lufttillförsel resulterade i en framgångsrik driftsättning av koksugnsanläggningen.

Vi uppskattar verkligen den utmärkta kundservice som er personal tillhandahöll under KPO-koksprojektet

says Neeraj Sinha

Om du vill ha mer information kontaktar du

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning samt elverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på SEK 102 miljarder (EUR 11 miljarder) och fler än 43 000 anställda.

Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde för bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med temporära uthyrningslösningar för industrisegmenten luft, kväve, ånga och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika märken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA.