Atlas Copco Rental levererar matningsluft till Petrolane. Detta har förkortat spärrspoleventilernas testtid från 36 till 1,5 timme!

13 sep 2016

Antwerpen, Belgien, 1 september 2016: När Petrolane skulle renovera en uppsättning subsea-spärrspoleventiler och insåg att testtiden skulle uppgå till sammanlagt 36 timmar, kontaktade de Atlas Copco Rental för att hitta en snabbare lösning.

Petrolane, som grundades 1991 och har kontor i Macaé i delstaten Rio de Janeiro, Brasilien, är specialiserat på tillverkning och kommersialisering av prospektering, produktion och mätinstrument som i bred omfattning används av teknikföretag, konstruktörer, borrningsföretag m.m. Bland deras produkter finns spärrspoleventiler, och Petrolane var tvungna att renovera en uppsättning subsea-ventiler. Hela processen bestod av att demontera utrustningen, reparera och byta ut delar, återmontera, måla och utföra funktionstester. För testerna krävs drosslar som aktiverar magnetventilerna. Varje spärrspole orsakar tryckfall i systemet, och det tar tid för trycket att återgå till önskad driftnivå så att nästa spärrspole kan utlösas. För att hela ventilen ska öppnas och stängas krävs vidare 540 faser med en genomsnittlig varaktighet på 4 minuter vardera. Detta innebär en 36 timmars oavbruten servicetid för att uppgiften ska slutföras.

Petrolane bestämde sig för att söka hjälp för att förkorta tiden för ventilernas funktionstester.

Atlas Copco Rentals förslag bestod av en XAMS 400 dieseldriven mobil kompressor som matar 800 cfm vid 125 psi, tillsammans med en 2m³ bränsletank för att försörja och upprätthålla kundens HPU (högtrycksenhet) på 5000 psi. Lucas Lamoia, försäljningsingenjör på Atlas Copco Rental Brazil förklarar: ”Vi lyckade bibehålla den begärda, konstanta trycknivån, undvika fördröjningar och uppnå en extraordinär minskning av testets varaktighet till endast 1,5 timme!” Petrolanes ingenjör, Fellipe Azevedo, säger: ”Tack vare samarbetet med Atlas Copco Rental lyckades vi slutföra våra ventiltester på glädjande kort tid. Vi kommer definitivt att använda denna lösning även vid framtida renoveringsarbeten. Samarbetet med Atlas Copco Rental flöt smidigt, de anslöt sig redan i projektets första skede för att tillsammans med oss nå fram till den bästa möjliga lösningen.”

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco intäkter på SEK 102 miljarder (EUR 11 miljarder) och fler än 43 000 anställda. Läs mer på www.atlascopco.se.

Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för industrisegmenten tillfällig luft och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika märken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA.