Flexibla kvävgaslösningar: extra torr, på plats och enkel att transportera

19 okt 2018

På Atlas Copco Rental erbjuder vi kvävgaslösningar för en mängd olika tillämpningar: vissa kräver extra torr kvävgas medan andra behöver särskilda tjänster och transporter för leverans av maskin(er) till avsides belägna platser eller in i mycket små utrymmen. Atlas Copco Rental Belgien erbjuder en heltäckande servicelösning för båda.

efterkylare HD 1500, tork med två torn CD 1100, oljefri luftskruvkompressor ZR 160

Efterkylare HD 1500, tork med två torn CD 1100, oljefri luftskruvkompressor ZR 160

Vi levererar anläggningar som, utifrån dina önskemål och behov, säkerställer din egen kvävgasproduktion på plats. Att hyra tankar för flytande kväve har sitt pris: komplex logistik, merkostnader eller oro för störningar i produktionens kontinuitet.Men om du bestämt dig för att arbeta med flytande kväve kan vi fortfarande stå till tjänst. Alla våra torkar kan enkelt anslutas till dina befintliga installationer.

Jag bestämmer mig för kvävgas, extra torr

För inte så länge sedan anlitades Atlas Copco Rental Belgien i ett projekt för rengöring av rörledningar. Kunden, en specialist inom kemisk industri, arbetade vanligen med flytande kväve som de förångade på plats för att torka installationer och göra dem inerta. I en av deras specifika tillämpningar var fukthalten i det förångade kvävet för hög. De kontaktade därför Atlas Copco Rental Belgien för en lösning för att få kvävet extra torrt. Vi levererade en absorptionstork fylld med molekylsikt (en granulär absorberande massa) som kan torka kväve till en tryckdaggpunkt på -70 °C.

Avlägset belägna platser och små utrymmen

Vissa platser ligger mer avlägset till eller har mindre utrymme än andra vilket gör det till en utmaning att leverera eller driftsätta en komplett anläggning. Detta var också fallet för en av våra kunder i energisektorn som på grund av en defekt behövde en tillfällig ersättning för en tork.Utmaningen? Platsen kunde endast nås via smala gångar genom vilka den kompletta anläggningen inte kunde passera. På grund den svåra tillgängligheten behövde den tillfälliga torken vara fullständigt och 100 % tillförlitlig.Vår lösning? En fullservicelösning med två parallella torkar. Innan transporten bytte vi ut absorptionsgranulatet i båda torkarna och testade dem minutiöst. Därefter plockade våra servicetekniker isär delar av enheterna inför transporten. Vid ankomsten fördes alla delar på plats och monterades i sin ram.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco (exkl. Epiroc AB) intäkter på SEK 86 miljarder (EUR 9 miljarder) och cirka 34 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kvävgas. De särskilda uthyrningstjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.