Det europeiska sockerraffinaderiet går för full ånga

1 jul 2019

Visste du att sockerproduktionen är 100 % årstidsbunden? Den kretsar helt kring betornas livscykel och bearbetning. Ett välkänt europeiskt sockerraffinaderi hyrde tre ångpannor på 16 ton/h med tillbehör från oss för att klara av sin säsongsbundna produktion: från det ögonblick då betorna skördades tills sockret hade packats fyra månader senare såg våra ångpannor till att raffinaderiet kunde fortsätta med full gas.

Our sweet solution

När du hyr från Atlas Copco Rental får du alltid mer än bara utrustning. Från lösningsdesign till driftsättning och urdrifttagning när ditt projekt är avslutat – allt anpassas efter de specifika behoven i din produktionsprocess. En särskild konvoj såg till att 16 ton/h-enheterna kom på plats och var klara att installera. I det här fallet behövde ångpannorna anslutas till den befintliga anläggningen och på grund av begränsad plats fanns det inte mycket manöverutrymme.

The Beet Goes On

Ånga är av avgörande betydelse vid sockerproduktion eftersom den används för tvätt-, uppvärmnings-, koknings- och avdunstningsprocesserna. Hela produktionsprocessen – från beta till socker – går igenom flera steg: Det första steget är att skörda, tvätta och skära betorna i snitslar. De små partiklarna sänks sedan ned i varmt vatten så att sockerbitar frigörs (extraktionsprocess) och orenheter filtreras bort. Nästa steg är att öka sockerkoncentrationen i extraktionsvätskan genom indunstning, kristallisering, centrifugering och torkning. Genom att utföra dessa steg får vi till slut slutprodukten: kristalliserat socker.

Varför en ångpanna från Atlas Copco Rental?

Våra ångpannor introducerades under indunstningsprocessen, då ånga med högt tryck används för att värma upp extraktionsvätskan. Men varför är våra ångpannor effektivast på marknaden? Vi nöjer oss inte med att endast leverera pålitliga pannor. Hållbarhet är ett måste och det enda sättet att kunna erbjuda högsta effektivitet är använda värmeväxlare före pannorna. Detta integrerade system för återvinning av rökvärme har lagts till i syfte att värma upp matarvattnet innan det leds in i pannan och genererar ånga. Den här avancerade tekniken ser till att vi har en energieffektiv process och, naturligtvis, att vi kan göra bränslebesparingar. De helt nya 16 ton/h-enheterna går alla på dubbla bränslen, vilket innebär att de kan drivas med antingen naturgas eller lätt eldningsolja. I syfte att tillhandahålla en tillförlitlig lösning har vi även tillbehör, såsom tryckreducerare, tankar för matarvatten (hot wells), samt tankar för vattenrening och tryckavlastning.

För mer information, vänligen kontakta:

Stora idéer ger snabbare innovationer. Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Atlas Copco är baserat i Stockholm, med kunder i mer än 180 länder, och har cirka 37 000 anställda samt hade intäkter på SEK 95 miljarder/EUR 9 miljarder under 2018. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.