Genererar höga flödeshastigheter för kvävgas på en avlägsen gruvanläggning i norra Mexiko

17 dec 2019

På de flesta platser i världen är ett överflöd av syre bra, men i kolgruvan Mimosa i Mexikos avlägsna norra delar var en minskning av dess koncentration avgörande för att säkerställa maximal säkerhet i gruvan. Atlas Copco Rental tog snabbt fram en kostnadseffektiv lösning tack vare imponerande samarbete, multidisciplinär expertis och den senaste tekniken.

Tuff terräng

Minera del Norte kontaktade Atlas Copco Rental i början av mars 2019. De behövde en lösning för att göra den syrerika atmosfären i deras kolgruva Mimosa inert. Det stod snart klart att den bästa lösningen var att förskjuta överskottssyret (O2) genom att injicera stora volymer kväve (N2) i gruvan. Det var enklare sagt än gjort, särskilt med tanke på projektets specifika begränsningar:

  1. En avlägsen plats: Den ojämna körsträckan på fem timmar från Monterrey i Mexikos svårframkomliga norra delar gjorde att det inte gick att använda flytande kväve. Det innebar också att kapaciteten hos kraftgeneratorer på plats var begränsad.
  2. En mycket hög flödeshastighet: 2 000 CFM krävdes för att bibehålla säkra förhållanden i gruvan. Det är en och en halv gånger volymen i en olympisk pool – varje timme, dygnet runt, sju dagar i veckan under flera månader!
  3. En brådskande tidsplan: Allt behövde vara i drift inom sju dagar.

Trots alla begränsningar så tog vice vd:n för drift Guillermo Garza, områdesförsäljningschefen för norra Mexiko Angel Ramos och deras team fram en tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning för att generera N2 på plats.

Toppmodern lösning

Vi behövde generera tillräcklig med N2 med tillräcklig renhet för att förskjuta överskottet av O2 i Mimosa-gruvan. Vårt förslag var att installera två NGM 1100-membrankvävgasgenerator med tre PNS dieseldrivna högtryckskompressorer vardera. Genom att använda två separata grupper fick vi högre flödeshastigheter och extra redundans vid driftsavbrott.

Angel Ramos , Områdesförsäljningschef på Rental norra Mexiko

Båda enheterna kördes dygnet runt utan fel och levererade över 2 000 CFM av 98 % ren N2 under fem hela månader. Därefter var en enda enhet i drift i ytterligare tre månader.

Kundens ursprungliga kontrakt var bara för fyra månader, så vi kan med stor säkerhet utgå från att Minera del Norte var nöjda.

Tydlig avkastning på investeringen

Projektets storlek gjorde att vi kunde leverera betydande stordriftsfördelar, särskilt i jämförelse med kostnaden för att transportera flytande kväve varje dag med en lastbil. Vår lösning var inte bara enklare och mer tillförlitlig utan mycket mer kostnadseffektiv.

Guillermo Garza , Vice vd för drift – Rental Mexiko

En extra fördel med våra kvävemembrangeneratorer är att de drivs med endast 24 V växelström, vilket är ungefär lika mycket som behövs till en modelljärnväg. Det gjorde att tunga och skrymmande transformatorer inte behövdes. Faktum är att efterfrågan på generatorkapacitet – en annan knapp resurs på den avlägsna gruvanläggningen – hölls till ett minimum.

Stor gruppinsats

Det krävdes en samordnande insats mellan flera avdelningar, inklusive drift, tekniker och försäljning, för att sätta upp båda enheterna inom den korta tidsplanen. Det fanns endast ett membran tillgängligt i Mexiko vid tidpunkten och det andra membranet var tvunget att importeras från Houston i Texas. Det var kanske det största hindret för teamet med tanke på tidsramen och de komplicerade tullformaliteterna.”Tack vare teamets flexibilitet och engagemang, tillsammans med en mängd kreativa problemlösningar, var hela systemet igång på mindre än sju dagar!” avslutar Guillermo Garza.Det var ett väl utfört jobb på alla sätt!

Om du vill ha mer information kontaktar du:

  • Olivia Gambin – Communications Manager, Atlas Copco Specialty Rental Division

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram toppmoderna tillfälliga luft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en helhetslösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en avdelning inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och vi kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.