Atlas Copco Rental bidrar till ett forskningsprojekt om tryckluftslagring av energi nära Gotthardtunneln

Antwerpen, Belgien, 22 augusti 2016: I Biasca, Schweiz, utvecklas ett innovativt sätt att lagra förnybar energi. I en gammal transporttunnel av Gotthardtunneln utförs tester för att lagra het tryckluft och släppa ut den till elnätet vid behov. Två Atlas Copco Rental-kompressorer ger den oljefria luft som behövs för testerna. Om de lyckas har man tagit det första steget mot effektiv lagring av energiöverskott.

Idén att lagra komprimerad luft under jord inte är ny. Redan i slutet av sjuttiotalet försökte forskare lagra tryckluft och använda den som kraftkälla. Dessa lagringstyper var dock inte effektiva eftersom mycket luft och värme försvann under processen.

Giw Zanganeh , Chef för energilagringstekniker vid ALACAES

Toppmodern provkammare nära Gotthardtunneln

2016 Airlight Energy (Biasca)

Trycket i pluggen kommer att ökas till 100 bar vid 500 °C

”Vi på ALACAES utreder, med stöd av den schweiziska regeringen, om vi kan öka effektiviteten genom att inte bara lagra tryckluften utan också den värme som genereras i processen. Därför har vi skapat en toppmodern provkammare i denna tidigare transporttunnel i Gotthardtunneln”, säger Zanganeh.

Det är inte bara en extraordinär konfiguration, det är även en extraordinär plats. Provkammaren finns i Biasca, Schweiz, i en 20 år gammal transporttunnel i Gotthardtunneln. Den lilla tunneln är bara ungefär 5 meter i diameter på det bredaste stället och grävdes ursprungligen för att transportera stenar och annat skräp från byggandet av Gotthardtunneln. Man kan fortfarande se skräpet på tunnelns andra sida, där det fick bli till en grön platå.

Själva batteriet: en betongtank full av stenar

2016 Airlight Energy (Biasca)

Provkammaren nära Gotthardtunneln

”Vi har avskilt en del av tunneln med två 5 meter tjocka betongpluggar och en ståldörr. Väggarna i denna del är täckta med ett lager glasfibersilikon, vilket ger oss möjlighet att mäta exakt hur tryckluften beter sig. Mellan pluggarna finns det faktiska termiska tryckluftsbatteriet: en tjock betongtank fylld med stenar. Stenarna kommer att hålla värmen som genereras och släpper ut den till elnätet när det behövs”, förklarar Zanganeh.

Tryck och temperatur ökas till 100 bar, 550 °C

2016 Airlight Energy (Biasca)

Atlas Copco Rental tillhandahåller två oljefria kompressorer för att testa om het tryckluft kan användas som ett batteri

Zanganeh: ”Vad vi vill testa är hur tunnelväggen och batteriet reagerar på högt tryck på upp till 100 bar och höga temperaturer på upp till 550 °C. Naturligtvis måste vi gör det i små steg för att inte överlasta tunneln. Den första delen av testet börjar i mitten av augusti och varar i 3 veckor. Under denna period kommer vi gradvis att öka trycket till 33 bar och temperaturen till 550 °C. I det här steget använder vi två oljefria luftkompressorer från Atlas Copco Rental. Vi väljer Atlas Copco Rental eftersom de är den enda leverantören i regionen som kan hyra ut högkvalitativa oljefria kompressorer.” ”Provkammaren är täckt med undervattenskameror som klarar högt tryck. Dessa är alla anslutna till vårt testlabb strax före den första pluggen. Här kan vi mäta alla beteenden i provkammaren: ökat eller minskat tryck samt tunnelväggens eller stenbatteriets rörelser … Om tunneln klarar trycket och vi samtidigt kan separera värmen som genereras i processen är testet lyckat”, avslutar Zanganeh.

Energilagring, nästa steg i hållbar energi

Om testet lyckas har Giw Zanganeh och hans team hittat ett effektivt sätt att lagra energi. Effektiv lagring av energi är en av de största utmaningarna inom ”Energiewende” eftersom många hållbara energikällor, som sol- och vindkraft, har höga toppar med stora kraftöverskott.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco intäkter på SEK 102 miljarder (EUR 11 miljarder) och fler än 43 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för industrisegmenten tillfällig luft och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA. Läs mer på www.atlascopcorental.com

Kraftverk Europa Schweiz Oljefria kompressorer 2016 Luft