Atlas Copco Rental hjälper till vid isblästring av ånggeneratorer med värmeåtervinning på kraftverk med den mobila högtrycksluftkompressorn PNS 1250

25 mar 2019

Antwerpen, Belgien, 28 juni 2017: När Precision Iceblast Corporation ville ha hjälp med högtrycksluft för att rengöra HRSG på ett kraftverk i Thailand vände de sig naturligtvis till Atlas Copco Rental, och jobbet blev klart snabbt och enkelt!

Ice blasting of steam generator project - Thailand

Tri Energy Co. Ltd driver ett 700 MW-kraftverk i provinsen Ratchaburi i Thailand. Det har länge försett den elproducerande myndigheten i Thailand (EGAT) med elektricitet under ett 20 år långt kraftköpsavtal.

Tidigare i år började effektiviteten hos verkets ånggenerator med värmeåtervinning (HRSG) att sjunka på grund av rost och ansamlat slagg i växelrören. Det var hög tid att rengöra och det var då Precision Iceblast Corporation, världsledande inom HRSG-rengöring, anlitades för jobbet.

Precision Iceblast Corporation (PIC) är en oberoende entreprenadverksamhet med huvudkontor i USA. De erbjuder isblästringstjänster till beställare inom kraftindustrin, särskilt industrin för kombikraft. Deras blästringsteknik med kolsyreis är det "renaste" och mest "miljövänliga" sättet att rengöra och förbereda alla ytor. De följer en strikt kvalitetskod för alla projekt och använder egenutvecklade och patenterade tekniker för att säkerställa att alla rör inuti modulerna är grundligt rengjorda, oavsett storlek.

Tekniken är ganska ny och använder CO2 som ett alternativ till vatten för blästring, ångtvätt och sandblästring. Det är idag en av de mest effektiva metoderna för rengöring eftersom torr is är snabbare än andra metoder med minskad arbetstid och avfallsmaterial.

För att kunna slutföra jobbet kontaktade PIC omedelbart Atlas Copco Rental med en förfrågan om högtryckskompressorer och tillhörande torkar.

Tack vare vår mobila högtrycksluftkompressor PNS 1250 blev hela rengöringsprocessen klar inom en vecka. Efter att HRSG hade blivit rengjort blev kraftverkets värmeöverföring bättre och mottrycket från de isblästrade områdena lägre. 

Atlas Copcos PNS1250 är en fantastisk maskin och vi fick mycket bra stöd från uthyrningsteamet i Thailand.

Thon Chotirat , Ingenjör

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco intäkter på SEK 101 miljarder (EUR 11 miljarder) och cirka 45 000 anställda. Läs mer på www.atlascopco.se.

Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kväve. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.