Leakfind samarbetar med Rand-Air för sina behov inom tryckluft

Antwerpen, Belgien, 17 mars 2016: Leakfind, specialister på läcksökning, rörplacering, allmän rördragning och Nuflow Pipe Relining, hyrde nyligen två maskiner från Rand-Air (Atlas Copco Rental Sydafrika) genom treåriga långsiktiga hyreskontrakt för användning på olika platser.

Företaget har varit verksamt inom rördragnings- och läcksökningsbranschen under de senaste tio åren och behöver pålitlig och robust utrustning som tillhandahåller tryckluft till verksamhetens kärnområde.

Beslutet att anlita Rand-Air som våra främsta samarbetspartner var lätt och förstärktes tack vare deras goda rykte som marknadsledare inom uthyrning av kompressorer och generatorer. Återställning av den inre strukturen i slitna eller obrukbara vattenledningssystem kräver stabila mängder av tryckluft invändigt i rören. Tack vare en stor flotta av luftkompressorer kunde Rand-Air möta våra behov med rätt utrustning.

Pieter Van Rheede Van Oudtshoorn , Delägare i Leakfind.
LeakFind partners with Rand-Air
Leakfinds vision om en lojal kundbas genom utmärkt service passar och ligger i linje med Rand-Airs kärnvärden och motto om att göra kunderna nöjda och överträffa deras förväntningar.

Eftersom vårt mål är att ge kunderna en service som överträffar det man vanligtvis kan förvänta sig, uppskattade vi att Rand-Air delade denna princip.

Pieter Van Rheede Van Oudtshoorn , Delägare i Leakfind.

Tack vare vår hyresmodell för industrianläggningar kan Leakfind utlokalisera ansvaret som hör samman med tillförseln av luft. Vi är mycket angelägna om att skapa produktivitet och bättre kassaflöde, vilket vi uppnår genom att ta över ansvaret för deras behov inom tryckluft.

Brenda Couch , Affärsutvecklingschef – Kapregionen

Rand-Airs på förhand specificerade paket inkluderar kostnaden för maskiner, leverans, installation, beredskap dygnet runt, schemalagda inspektioner, ersättningsutrustning vid behov, reservdelar, arbete och resekostnader med en garanti om att de kan uppfylla sina löften.

Genom att utlokalisera till Rand-Air kan vi känna oss trygga med att avskrivningar på utrustning, underhåll, kostnaden för tekniker, försäkringar och räntevariationer sköts.

Pieter Van Rheede Van Oudtshoorn , Delägare i Leakfind.

Om du vill ha mer information kontaktar du

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.

Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde för bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med temporära uthyrningslösningar för industrisegmenten luft, kväve, ånga och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika märken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA.