Atlas Copco Rental hjälper kinesiska kärnkraftverk att optimera underhållstiden för turbinens kylsystem

Guangdong, Kina, januari 2017: Atlas Copco Rental levererar 3 PTS till Yangjiang Nuclear Co. Ltd. för att ge dem snabbare kylning av ångturbinerna.

Vid underhåll av ett kärnkraftverk är processen att kyla ned ångturbinerna en av de mest tidskrävande. Den totala tiden för underhåll är avgörande eftersom ju snabbare det går, desto mindre blir den finansiella inverkan på verksamheten. Att hitta ett säkert sätt att så snabbt som möjligt kyla ned turbinen är en viktig framgångsfaktor vid översynen av alla kärnkraftverk runt om i världen. Yangjiang Nuclear Power Station är en kärnkraftsanläggning i Guangdongprovinsen i Kina. Det är ett av de största energiprojekten i den elfte femårsplanen. Anläggningen kommer att ha sex trycksatta CPR-1000 vattenreaktorer (PWR) på vardera 1 000 megawatt. Den kommersiella driften startade i mars 2014. CPR-1000 är en konstruktion som utvecklats av Kina med utgångspunkt i de franska Areva-utformade PWR:erna vid Daya Bay Nuclear Power Plant. Yangjiang markerar ytterligare ett steg i utvecklingen av Kinas nationella kärnkraftsindustri. Inför den första översynen i början av 2016 föreslog experter från China Guangdong nuclear group, att det skulle vara bättre att använda tryckluft för att för att få snabbare kylning och därmed korta ned tiden för nedkylning av ångturbinerna. Detta innebar en stor utmaning eftersom denna metod aldrig använts tidigare. Med denna nya metod har tryckluft kommit att bli en avgörande faktor för dels resultatet av kylningen och dels för om projektet kommer att lyckas eller misslyckas. Under avkylningsförloppet måste tryckluftsflödet vara stabilt samtidigt som temperaturen och tryckdaggpunkten exakt måste motsvara kundens specifikationer. Om någon av dessa parametrar inte uppfylls skulle inte bara kylningshastigheten vara mycket låg utan turbinen skulle även kunna skadas. Efter flera tekniska möten och noggrant övervägande beslutade Yangjiang nuclear sig för att samarbeta med Atlas Copco Rental i detta projekt. Vi utvecklade därefter en skräddarsydd lösning som såväl uppfyller kraven som garanterar kortast möjliga tid för nedkylning.

Baserat på kundens krav erbjöd Atlas Copco Rental en totallösning som omfattade:

  • 3 x PTS 916 mobila, dieseldrivna 100 % oljefria kompressorer
  • 3 torkar
  • Dieseltank
  • Efterkylare
  • Fördelningsenheter
  • Slangar och tillbehör

När installationen var klar kontrollerade och testade våra ingenjörer på plats noggrant all utrustning, inklusive flöden och tryckdaggpunkter. Kunden var till 100 procent nöjd med systemets leverans av tryckluft. Resultatet av detta projekt har varit en stor framgång: den verkliga nedkylningstiden var mycket lägre än vad som hade förväntats och överträffade med råge kundens förväntningar. Yi Hai Wei, projektingenjör förklarade att "Det var verkligen ett bra beslut från vår sida att samarbeta med Atlas Copco Rental. Det var inte bara utrustningens prestanda som var på topp, utan även personalen var enastående professionella och kunniga. Vi kommer med största sannolikhet att överväga fler projekt tillsammans, så det här ser vi som början på ett långsiktigt partnerskap."

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco intäkter på SEK 102 miljarder (EUR 11 miljarder) och fler än 43 000 anställda. Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för industrisegmenten tillfällig luft och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA.