100 % oljefri bubbelridå för att förhindra försaltningen i Nordsjökanalen i Nederländerna

18 mar 2019

Atlas Copco Rental levererar oljefri tryckluft åt Rijkswaterstaat, beställd av van Doorn Geldermalsen BV 

Lördagen 1 september installerades två bubbelridåer i norra slussen i IJmuiden, Nederländerna, för att bromsa försaltningen i Nordsjökanalen.

En av konsekvenserna av torkan under de senaste månaderna, trots den senaste tidens regnskurar, är att vattennivån i floden Rhen är historiskt låg och det påverkar färskvattentillförseln och orsakar försaltningsproblem.

Rijkwaterstaat (Nederländernas nationella vattenförvaltning) måste nu vidta fler åtgärder för att förhindra ytterligare försaltning i Nederländerna. För att skapa dessa bubbelridåer, som genererar ett luftflöde med 100 % oljefri tryckluft (ISO 8573-1 CLASS 0), samarbetade Rijkswaterstaat, SPIE och van Doorn Geldermalsen BV med Atlas Copcos Rental.

En bubbelridå är en skärm av luftbubblor som genereras av kompressorer.

Atlas Copco Rental Nederland levererade två PTS 1600 100 % oljefria kompressorer som ger ett total luftflöde på 90 m³/min under en period av minst fyra veckor för att skapa bubbelridåerna. För att förhindra att ytvattnet förorenades av olja valde de 100 % oljefri tryckluft, eftersom oljesmörjning då inte behövs i kompressionsprocessen vilket minimerar risken för att olja ska komma in i systemet.

Försaltningsprocess

Rijkswaterstaat installerade bubbelridån i den norra slussen i Nordsjökanalen för att förhindra försaltning, eftersom salt- och sötvatten kunde blandas i slussen.

Eftersom saltvatten är tyngre än sötvatten flödar saltvatten i det nedre vattenskiktet in i slussen när slussporten öppnas. Detta innebär att sötvattnet ligger kvar i det övre vattenskiktet. När porten öppnas på andra sidan flödar saltvattnet tillbaka ut ur kammaren till sötvattensidan och kammaren fylls med sötvatten.

Utan en bubbelridå skulle nästan allt sötvatten i slusskammaren blandas med saltvattnet inom en kort tid (se även: Rijkswaterstaat installerar två extra bubbelridåer för att förhindra försaltning). En liknande bubbelridå användes även under Delta Works och fler exempel kan hittas i slussarna i Afsluitdijk och i Terneuzen, också i Nederländerna.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Stora idéer ger snabbare innovationer. Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Atlas Copco är baserat i Stockholm, med kunder i mer än 180 länder, och har cirka 37 000 anställda samt hade intäkter på SEK 95 miljarder/EUR 9 miljarder under 2018. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.

Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.