Kraftverkspanna kräver imponerande volymer av varm, torr luft för värmebehandling

16 jan 2018

I hjärtat av det tyska Ruhrområdet driver Uniper Kraftswerke sitt 1 100 MW kraftverk Datteln 4. När insidan på deras största ånggenerator skulle värmebehandlas behövde de en stor volym torr tryckluft.

Värmebehandling tar bort spänningar från ångpannans material och bör utföras innan ånggeneratorn tas i drift. Hela proceduren tar 3,5 veckor, och det krävs torr tryckluft för att trycksätta insidan av pannan. Temperaturen på tryckluften höjs till 480 °C och hålls på denna nivå i 200 timmar. Värmebehandlingen lättar inte bara på materialets spänningar, den gör även att det går att mäta och bedöma omgivande materials beteende.

Höga volymer tryckluft? Lita på Rental

Projektet krävde en imponerande mängd tryckluft: en volym på 26 000 m³/h vid ett arbetstryck på 10 bar och en tryckdaggpunkt på -40 °C. Uniper hade arbetat med Atlas Copcos Rental tidigare, så de visste att deras projekt var i säkra händer. ”Särskilt de inledande diskussionerna gav oss en bra känsla av att Atlas Copco Rental var kapabla att hantera den här typen av projekt. Nu när projektet är över är vi glada över att de har levt upp till våra förväntningar”, säger Torsten Reydt, Construction Supervisor Machinery.Hela installationen bestod av 14 PTS 1600-enheter, dieseldrivna, oljefria kompressorer med 14 matchande adsorptionstorkar (CD 47) och 14 matchande bränsletankar på 3 000 liter. Två AdBlue-tankar på 100 liter garanterade jämn kompressordrift och renare avgaser. Sex Atlas Copco Rental-tekniker arbetade dygnet runt i treskift för att hålla all utrustning igång.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco intäkter på SEK 101 miljarder (EUR 11 miljarder) och cirka 45 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kväve. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.