Pumpteknik bidrar till stabilare dammar

14 jun 2019

Särskilt under regnsäsongerna bidrar utrustningen till att minska belastningen på dammar genom att dränera fluvialvatten.

I april rapporterade den brasilianska nationella byrån för gruvdrift (ANM) att man hade väckt åtal mot nästan tjugo dammar på grund av stabilitetsproblem. Det fattades ett beslut om att uppfylla kraven i uttalandet om stabilitetsförhållanden, ett dokument som gruvbolagen måste lämna in årligen, i syfte att övervaka förhållanden vid dammarna och förhindra sprickor som kan utsätta samhällen, miljö och företag för risker.

Frågan som berör åtalssituationen är: kan detta undvikas?

För Itubombas (en del av Atlas Copco Rental-divisionen i Sydamerika), som specialiserar sig på uthyrning av nödpumpningssystem, är svaret ja, och det sker genom att använda avancerad teknik.

Roberto Horii, Sales Manager, förklarar att speciellt vid regn kan användningen av motorpumpar hjälpa till att bevara dammarnas stabilitet genom att konstant dränera vatten och leda det till flodkanaler. Itubombas utrustning har gjort just det vid Barragem Germano, för Samarco, till exempel. "Samarco använde cirka 40 enheter av ITU-1212S17-pumpen för att leda bort regnvatten från dess ombyggnad. Med ett flöde på 1 500 m3/timme pumpar utrustningen miljontals m3 regnvatten," säger Horii.

På grund av den höga flödeshastigheten är ITU-1212S17, som levereras med ett system för fjärrstyrning och -övervakning, den bäst lämpade utrustningen för denna typ av verksamhet. Utöver motorpumparna erbjuder Itubombas också uthyrning av olika tillbehör, som slangar, rör, kopplingar och flottörer, samt tekniskt support för hydraulisk dimensionering av varje applikation och utrustning.

Det är värt att nämna att användningen av dieseldrivna pumpar vid nödfall inte är beroende av el och de går snabbt att montera.

Roberto Horii

För mer information, vänligen kontakta:

Stora idéer ger snabbare innovationer. Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Atlas Copco är baserat i Stockholm, med kunder i mer än 180 länder, och har cirka 37 000 anställda samt hade intäkter på SEK 95 miljarder/EUR 9 miljarder under 2018. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.