Avluftning av LNG-tankar på Jeju Island i god tid, trots fyra tyfoner

6 jan 2020

Innan den nya gasterminalen på Koreas avsides belägna ö Jeju kunde tas i drift behövde de nykonstruerade LNG-tankarna avluftas helt och torkas med hjälp av kvävgas. Normalt en relativt enkel åtgärd. Den snäva tidsgränsen för projektet innebar dock att arbetet måste genomföras under Koreas tyfonsäsong!

Givetvis hade det varit en allvarlig säkerhetsrisk att förlita sig på leverans av konventionell flytande N2 och det skulle eventuellt försena hela projektet. Vi blev därför ombedda att ta fram en säker och tillförlitlig lösning för att generera N2 på plats. Återigen en möjlighet att gå ett steg längre.

Anta utmaningen på det böljande havet

Jeju Island är den mest sydliga platsen i Sydkorea, cirka 100 km från fastlandet och ett populärt turistmål under sommarmånaderna. För att kunna utföra service på det växande antalet anläggningar och supportfunktioner byggdes en ny LNG-terminal tillsammans med tankar på 2 x 45 000 m3 som behövde avluftas och torkas med uppvärmd N2-gas. För att få perspektiv på det kan du låta duschen vara igång i över 20 år och du skulle ändå inte fylla på tankarnas totala kapacitet på 90 miljoner liter. Vi fick mindre än två månader på oss!

Strikt tidsgräns för projektet

Att slutföra projektet i tid innebar att arbeta under tyfonsäsongen, vilken som bekant drabbar Koreasundet. Den enda möjliga lösningen var att generera N2 på plats. Händelsevis var dock tyfoner inte det enda som stod i vägen för att klara de strikta tidsgränserna för projektet!

Det var första gången som ett NGM-membran användes i ett offentligt anläggningsprojekt i Korea. Därför behövde all utrustning registreras, certifieras och åtföljas av fullständig teknisk dokumentation (på koreanska!) innan arbetet ens kunde påbörjas.

Hyein Kang , Sales Engineer

Mer än bara het luft

För att uppnå de flöden som krävdes föreslog vi två separata paket för kvävgasproduktion, som vart och ett bestod av en NGM 1100-membrangenerator som drivs av två oljefria PNS 1250-kompressorer med högt tryck.I syfte att uppnå önskat resultat i tid var man emellertid även tvungen att nå en mycket låg daggpunkt. Därför måste hela systemet anslutas till 2 adsorptionstorkar och 1 värmeväxlarenhet för att värma N2 till 70 oC innan det injicerades i tankarna. Hela installationen övervakades dygnet runt av ett särskilt operatörsteam från Atlas Copco Rental.

Det här var det första projektet i sitt slag i Korea. Ett dotterbolag till kunden hade redan medverkat i ett liknande projekt i Panama och hade använt våra toppmoderna N2-genererande membran. Våra tidigare prestationer och vår överlägsna utrustning var därför avgörande faktorer när det gällde att ta hem kontraktet för Jeju-terminalprojektet.

Woolee Yon , Marketing Specialist på Atlas Copco Rental (Korea)

Fyra tyfoner, fortfarande i god tid

Det lokala teamet uppfyllde inte bara den snäva tidsgränsen för projektet, utan lyckades till och med slutföra arbetet något före tidsplanen! Med tanke på att ön drabbades av inte bara en, utan fyra separata tyfoner under projektets gång, hade det definitivt aldrig varit möjligt om man hade använt flytande kväve som hade levererats från fastlandet. Kunden var så nöjd med vår prestation att det redan skymtar ett nytt LNG-projekt vid horisonten på Koreas fastland.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

  • Olivia Gambin - Communications Manager, Atlas Copco Specialty Rental Division

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram toppmoderna tillfälliga luft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en helhetslösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en avdelning inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och vi kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.