Atlas Copco Rental till räddning för brådskande pyrolytisk rengöring av ugnen vid Raffinerie Heide GmbH

8 nov 2018

Ett plötsligt produktionsstopp skapade akut behov av tryckluft vid Raffinerie Heide GmbHFem oljefria kompressorer levererades på mindre än 4 timmar för att ta bort koks från ugnen.

PTS 1600-lösning på Raffinerie Heide – Tyskland

Pyrolytisk rengöring av ugnen på Raffinerie Heide GmbH med PTS 1600-oljefri luftkompressor

Hemmingstedt: En fredag vid 11:30 fick Atlas Copco Rental ett samtal från Raffinerie Heide GmbH som bad dem leverera fem PTS 1600-kompressorer så snart som möjligt. Inom tre och en halv timme lyckades Atlas Copco Rental lasta tre lastbilar med fem PTS 1600-kompressorer, köra 115 km för att leverera dem till Hemmingstedt och snabbt sätta dem i drift.

Vad som hade hänt:

Vid ett oväntat produktionsstopp i närliggande utrustning krävdes oplanerad avkoksning av en pyrolyskrackugn i Heide-raffinaderiet i Hemmingstedt. Under fem dagar behövde Atlas Copco Rental, så snabbt som möjligt, fastställa ett luftflöde med tryckluft på upp till 12 000 m³/h och ett arbetstryck på 9,5 bar (g).

I en pyrolyskrackugn omvandlas nafta, dieseloljor och avlagringar från hydrocrackningsanläggningen till etylen, propen och användbara biprodukter genom ångkrackning. Processen gör att ett lager av koks uppstår i krackugnen. Koksen bränns sedan bort med en kontrollerad tillsats av luft och ånga.

Vanligtvis avkoksas pyrolysugnen under ett planerat produktionsstopp som Raffinerie Heide utför var åttonde till tionde vecka. Naturligtvis tillhandahåller Atlas Copco Rental tryckluft för detta.

Utöver ett stort och varierat sortiment av produkter har Atlas Copco Rental framför allt imponerat på oss med sin korta svarstid, personalens tekniska kunskap och den höga tillgängligheten av uthyrningsprodukter. Vi har därför förlitat oss på Atlas Copco Rental under mer än tio år och är glada att ha dem vid vår sida som partner.

Raffinerie Heide GmbH

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco (exkl. Epiroc AB) intäkter på SEK 86 miljarder (EUR 9 miljarder) och cirka 34 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kvävgas. De särskilda uthyrningstjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.