Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Atlas Copco Rental Brazil gör det lättare att följa gällande föreskrifter om buller genom att bygga ljuddämpade rum

18 maj 2016

Antwerpen, Belgien, 18 maj 2016: Inför bygget av en 394 km lång rörledning i Macaé, Rio de Janeiro, sökte en större entreprenör inom olja och gas en partner för assistans med piggning och kvävgasinertering. Ett ytterligare krav var dessutom förmågan att hantera extrema omgivningsförhållanden samt stränga ljudbegränsningar. Atlas Copco Rental Brazil antog utmaningen.

Vår kund anlitades för att bygga en 24” rörledning för transport av olja från ett område till havs till en terminal på land. Inför projektstarten sökte de efter ett företag som kunde hantera piggnings- och kvävgastesterna och samtidigt respektera den lokala lagstiftningen. I det här specifika fallet blev detta en verklig utmaning på grund av de stränga begränsningarna av bullernivån. Eftersom anläggningen ligger bara 35 meter från ett bostadsområde var bullernivåer över 55 decibel helt oacceptabla. Dessutom var man även tvungna att beakta kustmiljön och den brännande solen.

Projektet krävde en utrustning som kunde tillhandahålla tryckluft på 8 000 cfm för produktion av kvävgas med 95 % renhet, med en maximal ljudnivå på 50 dB nattetid och 55 dB under dagen. Denna specifikation krävde en tillförlitlig utrustning och en specialdesignad ljudbegränsande konstruktion. Vidare fanns ett antal miljörelaterade begränsningar att ta hänsyn till eftersom anläggningen var belägen vid kusten.

Silenced rooms Brazil 2016

PNS 1250 i det ljuddämpade rummet

Efter grundliga diskussioner med alla berörda parter och ingenjörer presenterade Atlas Copco Rental Brazil förslaget att montera åtta PNS 1250-luftkompressorer i två grupper med fyra enheter. Båda grupperna skulle därefter placeras i två specialutformade rum med ljuddämpare.

Kunden accepterade förslaget varvid Atlas Copco Rental Brazil levererade och installerade följande:

 • 8 stycken PNS 1250
 • 2 ljuddämpade rum på 10 gånger 20 meter
 • 16 ljuddämpare
 • 8 dämpare
 • 2 grenrör
 • Slangar och tillbehör. Så snart installationen hade slutförts skulle ljudreduceringsåtgärderna testas av en specialistorganisation innan projektet kunde sjösättas. Lyckligtvis hade Atlas Copco Rental Brazil gjort ett bra arbete och rörledningskonstruktionen kunde fortsätta som planerat.

 • Kunden uppgav senare att samarbetet med Atlas Copco Rental varit ett genomtänkt beslut: ”Atlas Copco Rental erbjöd inte enbart en konstruktion baserad på en komplett lösning, vi visste även att risken för lagbrott eller skador på miljön skulle minskas drastiskt med dem som partner. Dessutom gjorde dygnet runt-supporten och tillgängligheten till deras maskinpark att de stack ut bland konkurrenterna.

  Om du vill ha mer information kontaktar du

  Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning samt elverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på SEK 102 miljarder (EUR 11 miljarder) och fler än 43 000 anställda.

  Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde för bygg- och anläggningsteknik. Den betjänar kunder världen över med temporära uthyrningslösningar för industrisegmenten luft, kväve, ånga och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika märken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA.