Tillfällig luftlösning för att klara försörjningsbristen under kompressorrenoveringen

5 dec 2018

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co hyr tillfällig lösning

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG från Karlsruhe kontaktade Atlas Copco Rental eftersom de behövde en tillfällig tryckluftsanläggning. Den världsledande läkemedelstillverkaren behövde utöka kapaciteten i befintliga tryckluftssystem och samtidigt utföra renoveringar och optimeringar på grund av stigande produktionssiffror och tillhörande förvärv av nya produktionsanläggningar. Vi hyrde ut en tillfällig lösning för att lösa problemet.

Tillfällig tryckluftslösning för topputjämning och underhåll vid Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co-fabriken

Tillfällig tryckluftslösning för topputjämning och underhåll vid Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co-fabriken

Under tiden då den gamla kompressor- och torkenheten byttes mot en ny och större från Atlas Copco stod en tillfällig anläggning för tryckluftsförsörjningen under nästan fyra veckor.

Tryckluft används inte bara till enkla styrnings- och driftuppgifter utan även till mer komplexa jobb i produktionsprocessen.

Under dessa aktiviteter är tryckluften i direkt eller indirekt kontakt med produkterna. Oljefri luft krävs för att leverera den höga luftkvalitet som dessa kritiska tillämpningar behöver. Atlas Copco Rental levererade en elektrisk oljefri kompressor (ZT 145, arbetstryck max. 10 bar, flödeskapacitet max. 20,1 m³/min), i kombination med en adsorptionstork (CDE 400 R, tryckdaggpunkt -40°C) med integrerad kontinuerlig tryckdaggpunktsmätning och tvåstegsfiltrering (DD+/PD+).

Våra servicetekniker installerade tvåstegsfiltrering direkt på anslutningspunkten på det befintliga tryckluftssystemet för att förhindra eventuella risker för att partiklar kommer in via de hyrda ledningarna.

Logistiksupport från A till Ö

Vi hanterade hela logistikprocessen från början till slut: lastning, lossning, montering av rör och dragning av kablar till de hyrde komponenterna. Vårt serviceteam utmanades också av särskilda krav under idrifttagandet. Lokala förhållanden gjorde kabelplacering svårare och elektriska matningsanslutningen i huvuddistributionscentralen med låg spänning låg motsvarande 120 m kabel bort.För att inte hindra lastbilarna drogs kablarna delvis på en pipelinebro med hjälp av en teleskopisk plattformslyft. Dessutom användes kundens kabelrännor för att leda kablarna genom väggöppningar och på insidan av ett upphöjt golv.

Den felfria hanteringen av uthyrningsprocessen, inklusive offert, tekniskt förtydligande, leverans, installation och idrifttagning, liksom stöd under tiden hyressystemet var en viktig förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av ”Projektet för renovering av tryckluftförsörjningen” hos Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG.

Sven Fluhrer , Hushålls- och industriteknik

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco (exkl. Epiroc AB) intäkter på SEK 86 miljarder (EUR 9 miljarder) och cirka 34 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kvävgas. De särskilda uthyrningstjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.