Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Tillfällig luftlösning för att klara försörjningsbristen under kompressorrenoveringen

5 dec 2018

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co hyr tillfällig lösning

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG från Karlsruhe kontaktade Atlas Copco Rental eftersom de behövde en tillfällig tryckluftsanläggning. Den världsledande läkemedelstillverkaren behövde utöka kapaciteten i befintliga tryckluftssystem och samtidigt utföra renoveringar och optimeringar på grund av stigande produktionssiffror och tillhörande förvärv av nya produktionsanläggningar. Vi hyrde ut en tillfällig lösning för att lösa problemet.

Tillfällig tryckluftslösning för topputjämning och underhåll vid Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co-fabriken

Tillfällig tryckluftslösning för topputjämning och underhåll vid Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co-fabriken

Under tiden då den gamla kompressor- och torkenheten byttes mot en ny och större från Atlas Copco stod en tillfällig anläggning för tryckluftsförsörjningen under nästan fyra veckor.


Tryckluft används inte bara till enkla styrnings- och driftuppgifter utan även till mer komplexa jobb i produktionsprocessen.


Under dessa aktiviteter är tryckluften i direkt eller indirekt kontakt med produkterna. Oljefri luft krävs för att leverera den höga luftkvalitet som dessa kritiska tillämpningar behöver. Atlas Copco Rental levererade en elektrisk oljefri kompressor (ZT 145, arbetstryck max. 10 bar, flödeskapacitet max. 20,1 m³/min), i kombination med en adsorptionstork (CDE 400 R, tryckdaggpunkt -40°C) med integrerad kontinuerlig tryckdaggpunktsmätning och tvåstegsfiltrering (DD+/PD+).


Våra servicetekniker installerade tvåstegsfiltrering direkt på anslutningspunkten på det befintliga tryckluftssystemet för att förhindra eventuella risker för att partiklar kommer in via de hyrda ledningarna.


Logistiksupport från A till Ö

Vi hanterade hela logistikprocessen från början till slut: lastning, lossning, montering av rör och dragning av kablar till de hyrde komponenterna. Vårt serviceteam utmanades också av särskilda krav under idrifttagandet. Lokala förhållanden gjorde kabelplacering svårare och elektriska matningsanslutningen i huvuddistributionscentralen med låg spänning låg motsvarande 120 m kabel bort.

För att inte hindra lastbilarna drogs kablarna delvis på en pipelinebro med hjälp av en teleskopisk plattformslyft. Dessutom användes kundens kabelrännor för att leda kablarna genom väggöppningar och på insidan av ett upphöjt golv.

Den felfria hanteringen av uthyrningsprocessen, inklusive offert, tekniskt förtydligande, leverans, installation och idrifttagning, liksom stöd under tiden hyressystemet var en viktig förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av ”Projektet för renovering av tryckluftförsörjningen” hos Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG.

Sven Fluhrer , Hushålls- och industriteknik

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco (exkl. Epiroc AB) intäkter på SEK 86 miljarder (EUR 9 miljarder) och cirka 34 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.

Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kvävgas. De särskilda uthyrningstjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.