Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Boltinglösningar
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Atlas Copco Rental UK stöder bioetanolanläggning med tillfällig kvävgasanläggning

18 okt 2018

Ensus CropEnergies, beläget i nordöstra England, är en av de största anläggningarna för framställning av bioetanol i Europa. De har en årlig kapacitet på 400 000 kubikmeter bioetanol och 350 000 ton torkat djurfoderprotein. Ensus vände sig till Atlas Copco Rental UK för att säkerställa denna produktionskapacitet med en tillfällig kvävgasanläggning.
Tillfällig anläggning för oljefri luft vid bioetanolanläggning

Tillfällig anläggning för oljefri luft vid bioetanolanläggning

Efter en e-postkampanj för kvävgasgeneratorer kontaktade Ensus Liz Hall, försäljningsingenjör för Atlas Copco Rental UK, eftersom vårt sortiment av membrangeneratorer skulle passa perfekt för deras kvävebehov. För att säkerställa personalens säkerhet behövde kunden kyla ner ett torn på anläggningsområdet för ersättning av torkmedel med kväve med en renhet på 99,9 % vid ett flöde större än 40 Nm³/tim

Liz besökte kunden för att utföra en undersökning på plats och gå igenom all tillgänglig utrustning. Med hänsyn till projektets alla behov och möjligheter visade sig NGM 280 och ZT 55 passa perfekt för detta projekt.
Tillfällig kvävgasanläggning vid bioetanolanläggning

Tillfällig kvävgasanläggning vid bioetanolanläggning

Inom uthyrning är snabba åtgärder ofta väldigt viktigt, och en del av den kompletta service som vi erbjuder. I detta projekt var det därför möjligt att leverera utrustningen och installera den nästa dag, och ta den i drift efter ytterligare en dag. Eftersom vi tror på en ömsesidig process erbjöd en av våra serviceingenjörer utbildning på plats för alla Ensus-anställda. Paketlösningen var uthyrd från 9 till 21 augusti.

”Vi var väldigt nöjda med utrustningen som tillhandahölls, och på grund av detta framgångsrika samarbete undersöker vi möjligheterna för ytterligare en beställning.”Som nästa hyrutrustning har vi rekommenderat en större matningsluftkompressor (d.v.s. ZT 75) för att tillhandahålla extra flöde vilket kommer minska tiden för kylningsprocessen.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco (exkl. Epiroc AB) intäkter på SEK 86 miljarder (EUR 9 miljarder) och cirka 34 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.

Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kvävgas. De särskilda uthyrningstjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.