Tillfällig ånglösning som överbryggar gapet medan Bayer väntar på leverans av nya pannor, helt i enlighet med de strikta läkemedelsnormerna!

Läkemedelsföretaget Bayer ville uppgradera sin teknik och öka energieffektiviteten i anläggningen i Sao Paulo (Brasilien). Eftersom lokal support och reservdelar till de gamla ångpannorna inte längre var lätt att få tag på, var det här rätt tillfälle att investera i två helt nya ångpannor.

När de väl var inköpta meddelades Bayer att leverans inte skulle ske på flera månader. För att hålla igång produktionen försökte företaget finna en partner som kunde tillhandahålla en nyckelfärdig lösning under hela den mellanliggande perioden.Den nya pannan behövde uppfylla stränga säkerhetsstandarder eftersom anläggningen omges av ett bostadsområde. Bayer valde vår ångpanna eftersom den uppfyller alla stränga krav.

Säkerheten först

På Bayer (Cancioniro-anläggningen) i Sao Paulo har ångan som tillhandahålls av pannorna en tvåstegsfunktion: å ena sidan håller den produktionsprocessen igång och å andra sidan reglerar den luftfuktigheten med förbättrad hållbarhet för de färdiga läkemedelsprodukterna som följd.Bayers största angelägenhet för den här åtgärden var säkerhet, inte bara för anställda utan även för boende i intilliggande områden. Därför genomförde Bayer en HAZOP-analys (Hazard and Operability analysis) på ångpannan. Det här testet är utformat för att upptäcka säkerhetsproblem och minska riskerna. Atlas Copco Rentals ångpanna uppfyller de strängaste säkerhetsstandarderna. En annan säkerhetsfaktor som vi var tvungna att ta hänsyn till var ångpannans bullernivå. Och även där fick vi godkänt!

Förutse fallande temperatur och luftfuktighet

Utformandet av hela operationen var komplicerad.Vi var tvungna att förbereda oss på oförutsedda sänkningar av luftfuktigheten. I sådana fall kunde en hel batch med färdiga produkter behöva kasseras med betydande ekonomiska förluster för Bayer som resultat.Vi var också tvungna att kunna förutse möjliga temperaturminskningar.För detta var Bayer-pannan tvungen att värma vattnet till 90° nattetid innan den växlade över till ångpannan från Atlas Copco Rental. Samtidigt skulle ångpannan vara i drift 18 timmar innan Bayer-pannan frånkopplades. Båda åtgärderna är nödvändiga för att hålla temperaturen på vattnet i pannan vid 60° för att förebygga oväntade temperaturförluster.

Support dygnet runt

Förutom ångpannan levererade vi även en anpassad panel för styrning av två vattenpumpar och en ljuddämpare.Vi organiserade en standardutbildning i panndrift för våra egna operatörer om hur pannan ska användas på ett säkert sätt. Utbildningen gjorde det möjligt för våra operatörer att fullt ut stödja Bayer dygnet runt under hela underhållsarbetet.

Atlas Copco Rental kunde uppfylla kundens viktigaste krav: säkerhet

Rafael Vieira, produktchef för Atlas Copco Rental i Brasilien: "Vår nyckelfärdiga ångpanna uppfyller de strängaste säkerhetsstandarderna för läkemedelsindustrin. Bayer kommer till och med att använda det här framgångsrika projektet internt för andra installationer över hela världen."

Atlas Copco Rental förstod våra behov och krav, arbetade med oss på ett väl samordnat sätt och levererade hög kvalitet under hela projektets varaktighet.

Samir Rodrigues , Ingenjör vid Bayer Sao Paulo

För mer information, vänligen kontakta:

Stora idéer ger snabbare innovationer. Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Atlas Copco är baserat i Stockholm, med kunder i mer än 180 länder, och har cirka 37 000 anställda samt hade intäkter på SEK 95 miljarder/EUR 9 miljarder under 2018. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.