Tuff utrustning för de tuffaste jobben

1 okt 2018

En totallösning för avveckling av plattform

Kvävgasgenerator för offshore-totallösningen som tillhandahållits för avvecklingen av Viking-plattformen i Viking-fältet i Storbritannien

Efter mer än 40 år i drift hade plattformarna i Viking-fältet, 168 km öster om Lincolnshire-kusten i Storbritannien, tjänat ut sitt syfte: operatören hade utvunnit nästan 125 miljarder m³ naturgas under årens lopp.

Halliburton utsågs för att avveckla 9 satellitplattformar och 3 undervattensanläggningar och samarbetade med Atlas Copco Rental för tillhandahållande av luft-, el-, kvävgas- och servicetekniker.

En verkligt heltäckande lösning

Avvecklingen av dessa plattformar var ett helt företag: rörledningar måste isoleras, avluftas, rengöras och avlägsnas.

Inte mindre än 7 dieseldrivna TwinAir-kompressorer matade 4 membrankvävgasgeneratorer. Ytterligare två 350 kVA dieselgeneratorer med tillbehör gjorde installationen komplett och arbetet pågick i sammanlagt 800 timmar under loppet av 60 dagar. Sex Atlas Copco Rental-tekniker förflyttade sig för att hålla utrustningen i perfekt skick.

Hela installationen levererade kväve med en renhet av 97 % vid 22 bar, perfekta förhållanden för att rengöra en gasledning, samt för att transportera de ädla vätskorna och utföra diagnostiska tester. Tryckluften användes för att köra ”pig trains”, stora renspluggar, som drivs på ett kontrollerat sätt genom pipelinen för att rengöra eller spola den.

Atlas Copco Rental kommer att stödja Halliburton med andra arbeten som det med att lägga ned redundanta brunnar och förbereda delar av plattformen för tunga lyft.

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco (exkl. Epiroc AB) intäkter på SEK 86 miljarder (EUR 9 miljarder) och cirka 34 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kvävgas. De särskilda uthyrningstjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.