Hjälp! Oväntat driftstopp i anläggningen! Atlas Copco Rental är redan på väg

11 jul 2019

När ett italienskt företag som är specialiserat på civilt och militärt flyg drabbades av ett oväntat driftstopp i kompressorn, var Atlas Copco Rental Italien omedelbart redo att ge sig iväg. Inom 24 timmar var anläggningens produktion i gång igen tack vare en eldriven oljefri luftlösning.

Nödanropet kom till vårt kontor på morgonen. Anläggningens kompressor hade havererat och det var viktigt ersätta den så snart som möjligt. Försäljning, uthyrning, logistik och service spände fast säkerhetsbältena och alla hjälptes åt för att leverera en skräddarsydd lösning som inbegriper en eldriven oljefri luftkompressor med integrerad tork (ZT 160 med motor med variabelt varvtal) och rätt tillbehör så att kundens produktion inte påverkas längre än nödvändigt.Detta arbete tog oss 17 timmar: från det inledande samtalet till utformningen av en skräddarsydd konfiguration. Från den logistiska lösningen för att leverera utrustningen 1000 km, till installation och driftsättning på natten. När du hyr en komplett lösning från Atlas Copco får du alltid support dygnet runt.Kunden var mycket nöjd med de tillhandahållna tjänsterna och anser att vi klarade det med högsta betyg!

För mer information, vänligen kontakta:

Stora idéer ger snabbare innovationer. Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Atlas Copco är baserat i Stockholm, med kunder i mer än 180 länder, och har cirka 37 000 anställda samt hade intäkter på SEK 95 miljarder/EUR 9 miljarder under 2018. Läs mer på www.atlascopcogroup.com. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.