Y35-kompressorer producerar luft för borrning av fundament vid brobygget

9 jan 2019

Vekaransalmibroprojektet, som går ut på att byta ut den gamla färjetrafiken mot en permanent bro, inleddes i början av 2018. Förutom bron kommer ungefär 1,5 kilometer ny allmän väg med privata väganslutningar att anläggas. Syftet är att förbättra trafikflödet. När projektet är avslutat kommer den 639 meter långa Vekaransalmibron att vara den femte längsta bron i Finland. Brons bredd kommer att vara 9,5 meter med en fri höjd på 24,5 meter. Brobygget kommer att vara avslutat i slutet av 2019.

Projektet beställdes av Finlands Transportstyrelse och för genomförandet ansvarar Graniittirakennus Kallio Oy. Destia Engineering är underleverantör för borrpålarna, 4-8 stycken för varje stödpelare i medelvattnet. Det inledande arbetet är den mest tidskrävande delen. Först måste en flytbrygga byggas till stöd för maskinerna och för att möjliggöra arbetet. Spontväggar (T2 och T5) och kassuner (T3 och T4) kommer att byggas kring basplattor för pelarna för att hålla vattnet borta från betonggjutningsdelen. Själva borrningen kommer att utföras från flytbryggan, genom vatten och morän i berggrunden, beskriver Mika Inkerö, projektledare hos Destia.För att borra pålarna i berget krävs en tryckluft på 240 m³/minut. Sex oljeinsprutade Y35 kompressorer från Atlas Copco Rental användes för borrningen. Den stora luftmängden gjorde det möjligt att uppnå fler borrade meter med lägre totala kostnader per meter. Med hjälp av sex DrillAir Y35-kompressorer bör Destia klara av att hålla den planerade tidsplanen och kostnadseffektiviteten. Företaget har kunnat minska antalet maskiner på byggarbetsplatsen tack vare Y35-kompressorernas höga produktionstakt, fortsätter Inkerö.

Vi har lång erfarenhet av spontning vid borrarbeten under vatten. I höst har vi satsat särskilt på tillgången till Y35-kompressorer samt kompletterande elektriska kompressorer i Europa, t.ex. E-Air T900-kompressorn

Stefan Koskinen , Atlas Copco Rentals områdeschef för Finland
Y35-kompressorer producerar oljeinsprutad luft i strömmar på upp till 35 bar och 40 m3/min. Kompressorn är utrustad med en kraftfull steg IV-motor som bidrar till att minska skadliga utsläpp. Steg IV-motorn minskar utsläppen av partiklar och NOx-halten med 50–96 procent mer än tidigare modeller. Dess bränsleförbrukning är också betydligt lägre. Den kan tillhandahålla luft för olika användningsområden inom industrin samtidigt som optimal effektivitet bibehålls oavsett luftströmmens hastighet.Läs mer om brobyggnadsprojektet

För mer information, vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco (exkl. Epiroc AB) intäkter på SEK 86 miljarder (EUR 9 miljarder) och cirka 34 000 anställda. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik. Den betjänar kunder världen över med uthyrningslösningar för alla industrisegment med hyrtjänster inom tillfällig luft, elkraft, flöde, ånga och kvävgas. De särskilda uthyrningstjänsterna erbjuds under flera olika varumärken. Divisionens huvudkontor finns i Belgien.