Lokala kontakter gällande uthyrning i Europa

Tips för hur du hanterar lokal kontaktinformation

  • Lägg alltid till en titel med funktionstiteln. Det gör det enkelt att uppdatera
  • När någon ny börjar: Kontrollera först om kontaktbanderollen för den positionen redan är aktiv. Uppdatera den istället för att skapa en ny.
  • Ta ALDRIG bort en kontakt eftersom den länkas till aktiva sidor. Uppdatera istället för automatisk rensning på alla sidor med den här referensen

Snabb lokal kontaktinformation

Regionala kontakter i Europa

Marketing Manager Rental Europe

Hybrid power station - set up

add relevant solution visualisation / image people involved...

Quality (filtered, oil-free, purity nitrogen, dry air….) & quantity (flow / pressure…), limited footprint, connections to application, available grid, co2 emissions, noise limitations, site difficult to reach, transport, speed, our proximity, limited service intervals, expertise needed…
Kris Herremans Marketing Manager Specialty Rental Europe portrait 2021

Kris Herremans

Marketing Manager Atlas Copco Specialty Rental Europe

Florian Eckert

Florian Heinrich

Försäljningsingenjör på Atlas Copco Rental Tyskland