Atlas Copco Sweden - Specialty Rental Solutions
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Lokala kontakter gällande uthyrning i Europa

Tips för hur du hanterar lokal kontaktinformation

  • Lägg alltid till en titel med funktionstiteln. Det gör det enkelt att uppdatera
  • När någon ny börjar: Kontrollera först om kontaktbanderollen för den positionen redan är aktiv. Uppdatera den istället för att skapa en ny.
  • Ta ALDRIG bort en kontakt eftersom den länkas till aktiva sidor. Uppdatera istället för automatisk rensning på alla sidor med den här referensen

Snabb lokal kontaktinformation

Regionala kontakter i Europa

Marketing Manager Rental Europe

Kris Herremans Marketing Manager Specialty Rental Europe portrait 2021

Kris Herremans

Marketing Manager Atlas Copco Specialty Rental Europe