Luft- och kvävgasförstärkning till havs

När innovation leder till högre produktion och mindre avtryck

Applikationer till havs som kräver luft och/eller kväve ställs inför stora utmaningar: utrymmet är minimalt, förhållandena är svåra och säkerhets- och miljökraven är höga.

Installationer som kombinerar högre prestanda med minsta möjliga avtryck är avgörande för att förbättra effektiviteten inom offshore-industrin. Deras utveckling kräver dock en del seriöst tänkande.

11 sep 2019

På land är uppgiften enklare: du kan enkelt integrera en eller flera ytterligare kompressorer i dina installationer eller skapa ett parallellt system som ökar kapaciteten.

Till sjöss är det helt andra regler som gäller: utrymmet för manövrerbarhet är begränsat, riskerna är högre och väderförhållandena är mer krävande. Lyckligtvis tänjer expertingenjörer på tekniska gränser genom att konstruera ny utrustning som uppfyller offshore-industrins höga förväntningar.

Höjer ribban

Offshore-projekt kräver nu mer än någonsin effektiva lösningar med högpresterande utrustning som lämnar ett minimalt avtryck. Med det i åtanke utvecklades förra året en kompressor som uppnår hela 35 bar (500 psi). En extremt mångsidig lösning som är lämplig för applikationer såsom trycktestning, avvattning, torkning och kvävespolning.

Upp till 207 barg

För tryckluftstillämpningar såsom olje- och gasprospekteringsborrning, och pipeline- och brunnstjänster behöver du mer än 35 bar (500 psi). Utöver kompressorn som nämnts ovan konstruerades därför även en ny 20-fots booster som ökar trycket upp till 207 barg (3 000 psig) för användning i kombination med en 35-bars kompressor. Ytterligare ett steg för att öka effektiviteten och lämna ett mindre avtryck.

Alla dessa senaste tekniska framsteg kommer att bidra till att öka offshore-produktiviteten och effektiviteten samtidigt som verksamhetens avtryck minskar.

Michel Jasica , Chef inom offshore - Nordsjöregionen

Och för kväve...

För applikationer som kräver kväve (såsom LNG-täckning eller rening och packning av djupvattenledningar) kan den mångsidiga 35-bars kompressorn även kombineras med en ny kvävegenerator som kan leverera kväve med upp till 33 barg (480 psig) och en renhet på 99,5 %.

Tack vare vårt nära samarbete med Atlas Copco Groups tekniska avdelning kan vi utveckla specialiserad utrustning som är helt skräddarsydd för offshore-industrins mycket specifika behov.

Vårt Atlas Copco Rental-fullserviceåtagande innebär att vi levererar en komplett uppsättning för generering av den efterfrågade luften.

Boosting air and N2 at sea - infographics

Få reda på mer om hur Atlas Copco servar offshore-industrin för tillfälliga behov.

Michel Jasica

Chef inom offshore i Nordsjöregionen – Atlas Copco Rental Europe

Luft- och kvävgasförstärkning till havs

explainer icon