Effekten av ett torrare klimat på vatten

Salt och sött blandas inte

En av de många konsekvenserna av ett torrare klimat är att vattennivåerna sakta med säkert sjunker. Det stör i sin tur tillförseln av sötvatten och orsakar problem med försaltning. I samarbete med lokala och nationella myndigheter tillhandahåller Atlas Copco Rental regelbundet utrustning för installation av bubbelridåer i vattenvägar för att begränsa skadorna på miljön. 

8 jun 2020

Försaltning? Vad är det?

Jordförsaltning sker när vattenlösliga salter samlas i jorden på en sådan nivå som påverkar jorden. I ett tidigt skede påverkar det metabolismen hos jordorganismer och försämrar jordens kvalitet. Längre fram leder det till förstörelse av all vegetation och andra organismer som lever i jorden. Fertil och produktiv mark blir ofruktbar.

När havsnivåerna stiger översvämmas lägre kustområden av saltvatten, som gradvis kontaminerar jorden. Klimatförändringen har ökat frekvensen av och allvarlighetsgraden hos extrema väderfenomen, som torka och värmeböljor. Detta leder till intensivare användning av grundvatten till dricksvatten och bevattning, vilket gör slut på grundvattennivån och gör att ännu mer salt kan tränga ner i jorden.  

Bubblor kan hjälpa

När man tänker på bubbelridåer är stora offshoreprojekt ofta det första man kommer att tänka på. En bubbelridå fungerar som en barriär och skyddar havsdäggdjur, förhindrar spridning av partiklar eller andra föroreningar och till och med buller. Våra interna offshoreexperter hjälper oftare till att implementera bubbelridåer långt från öppet hav. Exempelvis för avlägsnande av plast i lokala vattenvägar och för att begränsa effekterna av försaltning.

Förhindra blandning i låset

För att undvika försaltning förhindrar bubbelridån att saltvatten och sötvatten blandas. Eftersom saltvatten är tyngre än sötvatten flödar saltvattnet i vattnets nedre del in i låset när låsgrinden är öppen. Det betyder att sötvattnet är i den övre delen. När låset öppnas på andra sidan flödar saltvattnet tillbaka ut ur kammaren till sötvattensidan och kammaren fylls med sötvatten.Utan en bubbelridå skulle praktiskt taget allt sötvatten i låskammaren blandas med saltvatten på kort tid. Denna tillämpning har använts under Delta Works och i låsen i Afsluitdijk och i Terneuzen och Northern Lock i IJmuiden, även detta i Nederländerna.

Allt om oljefri

De 100 % oljefria kompressorerna PTS 1600 är perfekta för användning med bubbelridåer. De finns tillgängliga för både landbaserade tillämpningar och offshoretillämpningar. För att förhindra förorening av ytvatten med olja valde de 100 % oljefri tryckluft, vilket minimerar risken för att olja kommer in i systemet, eftersom ingen oljesmörjning krävs för luftkomprimeringsprocessen.

Bubbelridåer kommer att spela en allt större roll i renhållningen av lokala vattenvägar och för att förhindra försaltning vid stigande temperaturer. Atlas Copco har den oljefria utrustning och expertis som behövs för att hjälpa till där det behövs.

Vill du veta mer om våra Total Solutions?

Tanzer Akpullukcu - Netherlands

Tanzer Akpullukcu

Country Manager – NL

Effekten av ett torrare klimat på vatten

explainer icon