Hyreschecklista

Sex aspekter att ta hänsyn till

När du tar in hyrd utrustning vill du vara säker på att den uppfyller dina behov. Du vill att den tillför mervärde för rätt budget.

19 dec 2017

Det kan vara komplicerat att hyra eftersom det inte är så att ”en storlek passar alla”

Checklist for renting - blog post
Alla produktionsanläggningar är olika och alla tillämpningar kan behöva olika typer av support. Priset på din offert är vanligtvis den avgörande faktorn för att du ska gå vidare med att hyra, men är den siffran det viktiga?Ta dig tid att prata om dina specifika behov med din uthyrningspartner så att hen kan förbereda en realistisk budgetoffert med rätt utrustning som svarar på dina behov. Hur mycket tryckluft, kväve eller installerad effekt? Ska tryckluften vara torr eller fri från föroreningar? Hur länge behöver du den tillfälliga installationen och hur mycket utrymme har du tillgängligt för att installera utrustningen? Har du tillräckligt med resurser för att ordna med installationen eller behöver du hjälp?Förbered dig, eftersom du bara kan fokusera på kärnverksamheten om du har en effektiv lösning.

Sex aspekter att ta hänsyn till:

Säkerhet

  • Uppfyller den hyrda utrustningen lagstadgade krav och säkerhetsföreskrifter?
  • Är din uthyrningspartner medveten om de säkerhetsrutiner som gäller för din bransch?
  • Ska operatörerna informeras om den tillfälliga installationen och krävs några ändringarna av dina säkerhetsrutiner?

Kontakta din uthyrningspartner för att få hjälp med att förbereda nödvändig dokumentation.

Maskinens utrymmeskrav

Hur stora är maskinerna och finns det tillräckligt med utrymme för att installera utrustningen?

Kontakta ditt uthyrningsföretag för att planera installationen och om möjligt få ett installationsförslag.

Specifika krav och utrustningsspecifikationer

  • Är du tillräckligt specifik gällande den luftkvalitet som krävs?
  • Kräver din process oljefri luft för att garantera kvaliteten på slutprodukten och produktionssäkerheten?
  • Eller behövs torr luft?

Glöm inte att nämna dessa specifikationer när du skickar in dina behov till de uthyrningsföretag du har kontakt med.

Underhåll (bränslefilterservice, oljebyten osv.)

En del förebyggande underhåll krävs för att utrustningen ska fungera korrekt, men:

  • Har du tid och personal för att följa upp detta?
  • Kommer du att tänka på underhållet i tid?
  • Vem är fysiskt och ekonomiskt ansvarig?

Teknisk support

Föreställ dig att din utrustning inte fungerar som den ska? Har du resurser, som personal, tid eller kunskap om just den maskinen eller är ditt uthyrningsföretag tillgängligt dygnet runt?

Både för planerade och oplanerade avbrott är en leverantörs tekniker med omfattande utbildning den bästa resursen.

Utbildning i enhetens drift och funktioner

Har du någonsin köpt något och använt det bara för att flera månader senare få reda på att produkten har en funktion eller fördel som du inte visste om?

Det här är särskilt frustrerande när du hyr en produkt eftersom du har en viss tid för projektet och du vill se till att alla fördelar utnyttjas för maximal effektivitet och prestanda.

Fundera på utbildning på plats!

Alla uthyrningslösningar måste skräddarsys helt efter dina behov. Visst kan du bara hyra en maskin till ett fantastiskt pris, men vad mer behöver du för processen och hur kan din uthyrningspartner bidra mest till din kärnverksamhet?

Seppe Van Beneden

Communications Professional på Atlas Copco Rental Europe

Hyreschecklista

explainer icon