Massa- och pappersindustrin

Varför är det viktigt att inhyrd tryckluft är ren?

En typ av tillverkningsindustri som kräver ren tryckluft är massa- och pappersindustrin. Ren luft garanterar smidig drift, särskilt när det gäller tillverkning av högkvalitativt papper.

Men hur ser du till att få 100 % ren oljefri luft av klass 0?

2 maj 2017

Renlighet är mycket viktigt, särskilt vid tillverkning av högkvalitativa pappersprodukter.

Massa- och pappersbilder
Därför bör du se till att de kompressorer du hyr kan leverera ren luft med absolut ingen oljeförorening. Om ett säkerhetsstopp skulle krävas under tillverkningsprocessen måste du, din produktion och din produkt vara säkra från föroreningar. Kompressorer som inte levererar oljefri luft av klass 0 är alltid en riskFör den energi som används i massa- och pappersindustrin bör du, även om det inte funktionsmässigt är viktigt att använda antingen dieseldrivna eller eldrivna kompressorer, jämföra kostnaderna mellan de olika lösningarna noggrant.Se till att hyra från ett företag med kunskap och erfarenhet inom massa- och pappersindustrin och att du får den senaste, tillförlitliga utrustningen. Erfarna yrkesmänniskor rekommenderas starkt eftersom de har det du behöver och kan använda innovativa lösningar. Dessutom kommer de att dela med sig av effektiva och kostnadseffektiva sätt att driftsätta utrustningen på arbetsplatsen, vilket sparar tid och pengar.Utrustningen du hyr ska vara konstruerad för att köras dygnet runt. En typisk kompressor som används för byggbranschen är vanligtvis endast byggd för åtta timmars arbetsbelastning.

Med rätt utrustning och den extra fördelen med bra kunskap och erfarenhet från teamet ökar värdet för dig.

Hyresluft är inte ett val för massa- och pappersindustrin: Det har blivit en nödvändighet.

De bästa uthyrningsföretagen inom tryckluft ska kunna tillgodose behoven inom massa- och pappersindustrin genom att tillhandahålla uthyrningslösningar till fabriker som inte bara tillverkar utskriftspapper av hög kvalitet utan även hygienprodukter, blöjor, servetter och handdukar samt andra pappersprodukter av hög kvalitet.

Oavsett om det gäller kortsiktigt eller långsiktigt, för nödsituationer eller planerade händelser, bör det uthyrningsföretag för tryckluft som du väljer ha maskinparksstorlek och -kvalitet för att klara av de schemalagda avstängningarna för underhåll och reparationer. I händelse av en nödsituation, ett säkerhetsstopp eller ett plötsligt haveri ska de dessutom omedelbart kunna åtgärda tidskritiska problem.

Det är viktigt att se till att det företag du väljer är trefaldigt certifierat av Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 för kvalitet, miljöhänsyn samt hälsa och säkerhet. Den här trefaldiga certifieringen visar företagets engagemang för kvaliteten på tjänsterna, deras hänsyn till miljölagar och miljöpåverkan samt de anställdas och kunders säkerhet och hälsa.

En sista sak: Är företaget verkligen tillgängligt dygnet runt, dvs. kan du faktiskt nå någon med ditt problem dygnet runt eller får du ett röstmeddelande när du ringer företaget efter arbetstid? Ta inte risken: Att arbeta med ett dygnet runt-företag kan göra hela skillnaden, särskilt i nödsituationer.

Massa- och pappersindustrin

explainer icon