De tre vanligaste rörledningstillämpningarna för luft och kväve

Bland rörledningsprojekt ingår nya planer och expansionsplaner huvudsakligen för transport av olja, naturgas och LNG. Operatörer och ledande företag bygger vanligtvis rörledningar med hjälp av bygg- och serviceföretag.

Ungefär 90 % av rörledningsjobben sker på land och bara 10 % till havs.

14 mar 2017

Tidigare byggde företag för rörledningskonstruktion i allmänhet rörledningar och företag för rörledningsservice tillhandahöll tjänster för rengöring, testning, avvattning, torkning, inspektion och beläggning. Nu tillhandahålls dessa tjänster av antingen serviceföretagen eller konstruktionsföretagen själva.

Dessa tjänster kräver luft med högt flöde och kan vara med antingen lågt eller högt tryck beroende på rörledningens tillämpning och höjd. Ju större rördiameter, desto större behov.

Rörledningsprojekt kan ha en lång försäljningscykel och kan försenas eller till och med avbrytas på grund av licensiering, väder eller förseningar i konstruktionen. Vi behöver inte gå in i detalj och förklara rörledningarnas konstruktionscykel, utan vi hoppar direkt till de tre vanligaste tillämpningarna som vanligtvis sker under driftsättning, inspektion och underhåll.

rörpiggningsarbete

Avvattning

Den här processen består av att avlägsna stora mängder vatten från rörledningen.

Vanligtvis skickas en PIG som drivs av luft genom rörledningen för att pressa ut vattnet. Högtryckskompressorer, boosters och tillhörande utrustning måste användas.

Den högsta avvattningshastigheten definieras av kunden och i många fall samlar kunden upp vattnet av miljöskäl.

Torkning

Vanligtvis är det fortfarande vatten kvar i rören efter avvattning av en rörledning.

Torr luft leds in i rören under tryck för att absorbera kvarvarande vatten i rörledningen.

Kompressorer och torkar med tryckdaggpunkter ned till –40 grader C eller ännu lägre tillhandahålls vanligen för att säkerställa kortast möjliga torktid.

Avluftning och inertering

Dessa procedurer utförs vanligtvis i nya naturgasledningar. Kväve sprutas in i rörledningen och rören avluftas sedan på ett säkert sätt.

Dessa procedurer är viktiga. De undantränger inte bara syret, utan de fördröjer också oxidering och undviker explosioner genom att luft och naturgas inte kan blandas i farliga koncentrationer. 

Kvävgasgeneratorer med olika flöden och renhet paras ihop med kompressorer och boosters för att uppnå önskat kvävetryck och -flöde.

De tre vanligaste rörledningstillämpningarna för luft och kväve

explainer icon