Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Luftmotorer
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Hantera luftigt

Beställ information

Luft finns överallt omkring oss, alltid tillgänglig, inte aggressiv eller explosiv, kostnadsfri och nästan perfekt. Ja, nästan. Det finns en nackdel med luft. Den innehåller vatten, och man vill inte ha vatten i ett tryckluftssystem.

Atmosfärsluften är en blandning av olika gaser – sammansättningen är kväve, syre och ”annat”. Det senare är huvudsakligen argon. Utöver detta innehåller luften i atmosfären alltid vatten i ångform. Det varierar från 1 till 4 %. 

23 jun 2020

Temperaturen avgör vilken mängd vatten som kan finnas i ångform i atmosfärsluften. Ju varmare luft, desto mer ånga.

När vatten hamnar i ett tryckluftssystem, även om det är minsta möjliga mängd, kan det få allvarliga konsekvenser. Rost, försämrad sprutfärgskvalitet, kortare livslängd för ett tryckluftsverktyg, skador på en slutprodukt osv.

Lösningen på de här problemen, och eliminering av de kostnader som följer med dem, är att torka tryckluften. Atlas Copco Rental har torkar i två kategorier i maskinparken. CD-torkar och FD-torkar.

CD-torkar är luftkylda adsorptionstorkar. Fördelen med de här torkarna är att de har väldigt låga daggpunktsnivåer. Vid användning ute på fältet behöver du inte vara försiktig. CD-torkarna kan användas i extrema utomhusförhållanden eftersom en robust och portabel ram skyddar dem. Daggpunkten är –40 °C till –70 °C. Det är en kombination av de här egenskaperna som gör att de passar perfekt för tillämpningar som torkning av rörledningar eller generering av instrumentluft.

Våra FD-köldmedietorkar eliminerar systemfel, produktionsavbrott och dyra reparationer genom att avlägsna fukt från tryckluft med en tryckdaggpunkt så låg som +3 °C/+37,4 °F. Värmeväxlarens unika design förbättrar torkens livslängd avsevärt. Avancerade styrfunktioner säkerställer torr luft under alla förhållanden och förhindrar frysning vid låg belastning. Atlas Copco Rental kan erbjuda en totallösning som består av torkar, kompressorer, tillbehör osv.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om våra torkar