Hur du undviker problem med din tryckluftsutrustning på vintern

10 tips för att övervinna vintertemperaturerna

Vintern kommer igen! Alla som använder tryckluftsutrustning bör utföra ett par enkla kontroller för att säkerställa att all produktion är skyddad när omgivningstemperaturen sjunker nära eller under fryspunkten.

Den goda nyheten är att med lite planering i förväg kommer du att kunna undvika problem på plats orsakade av det växlande vädret.

11 okt 2018

Följ dessa 10 snabba steg för att skydda din tryckluftsinstallation och anläggning under vintermånaderna:

How to avoid issues with your compressed air equipment - Blog
 1. Kontrollera om din utrustning är försedd med vinteriserat dieselbränsle 
 2. Använd endast ren kylvätska, späd inte ut med vatten 
 3. Se till att avloppen inte innehåller vatten, för att undvika blockering på grund av isbildning
      Kontrollera om avloppen verkligen är rena när enheten är i drift för att undvika frysning vid avloppens utlopp
      Evakuera vatten från avloppen innan du stoppar enheten för att undvika frysskador eller blockerade avlopp 
 4. Se till att det inte finns något vatten under enheten för att undvika halka 
 5. Starta upp dina enheter varje vecka och håll dem igång i minst en timme för att undvika uppstartsproblem 
 6. Anslut och slå på värmarna och batteriladdaren (om tillämpligt) 
 7. Se till att galler och ventilation av enheten är snö- och isfria 
 8. Vid omgivningstemperaturer under 0° bör kyltorkarna flyttas inomhus eller ordentligt skyddas mot minusgrader 
 9. Stäng alltid av batteriet efter användning 
 10. I nödfall eller vid frågor: kontakta Atlas Copco Rental!

Seppe Van Beneden

Communications Professional på Atlas Copco Rental Europe

Hur du undviker problem med din tryckluftsutrustning på vintern

explainer icon