Hybridisering av provisoriska kraftaggregat

När du behöver fjärrström finns det flera tekniska lösningar. På sistone har batteriteknik gett upphov till hybridkraftaggregat.

Nu kan hybridkraftaggregat levereras med batteriteknik och den nya energilagringsmodulen

Ett kraftaggregat är alltid anpassat efter dina behov, till exempel den kraft du behöver, variationer i effektbehov, lokal bränsleförsörjning, tillgängligt fotavtryck och potentiella logistiska utmaningar, tillgång till anläggningen...och alla regler och bestämmelser som gäller för din arbetsplats, t.ex. utsläpp och säkerhet. Medan den maximala effektnivå som tidigare krävdes ofta ledde till en överdimensionerad dieselkraftmodul. Under de senaste åren har modulära kraftstationer optimerat effektbelastningen mer effektivt.

Hämta vår kostnadsfria guide om utmaningarna med att välja de bästa provisoriska kraftaggregaten

Vad är ett hybridkraftaggregat?

Ett hybridkraftaggregat kombinerar vanligtvis två olika strömkällor. Dess fördel ligger i hur källorna optimeras så att de tillsammans utgör en mer effektiv kraftkälla.Ett tillfälligt hybridkraftaggregat består i allmänhet av en dieseldriven effektmodul och en energilagringsenhet.

Hur fungerar ett hybridkraftaggregat?

När ditt provisoriska strömbehov fluktuerar finns det flera lösningar som ger den kraft som krävs. Med tiden möjliggör nya utvecklingar mer hållbara lösningar. Upptäck hur ett hybridkraftaggregat fungerar och hur energilagring är nästa steg för bättre bränsleeffektivitet, mindre utsläpp, mindre buller och mycket mer fördelar!

Vilka är fördelarna med ett hybridkraftaggregat?

Ju mer ditt elbehov varierar, desto större är fördelarna med ett hybridkraftaggregat.

Lägre koldioxidutsläpp
CO2 icon
Lägre koldioxidutsläpp
Kraft när och där du behöver den, med minsta ekologiska påverkan.
 
Kraft när och där du behöver den, med minsta ekologiska påverkan.
Kraft när och där du behöver den, med minsta ekologiska påverkan.
Begränsa bränslekostnaderna
Fuel icon
Begränsa bränslekostnaderna
När effektbehovet minskar förlorar en dieselkraftanläggning effektivitet när den körs med dellast. Med en hybridlösning absorberas ineffektiviteten genom att ladda energilagringsenheten så högsta effektivitet behålls och du får fler tysta timmar.
 
När effektbehovet minskar förlorar en dieselkraftanläggning effektivitet när den körs med dellast. Med en hybridlösning absorberas ineffektiviteten genom att ladda energilagringsenheten så högsta effektivitet behålls och du får fler tysta timmar.
När effektbehovet minskar förlorar en dieselkraftanläggning effektivitet när den körs med dellast. Med en hybridlösning absorberas ineffektiviteten genom att ladda energilagringsenheten så högsta effektivitet behålls och du får fler tysta timmar.
Håll det tyst
Noise icon
Håll det tyst
När energimodulen är laddad kan du glädjas åt tyst och hållbar kraft.
 
När energimodulen är laddad kan du glädjas åt tyst och hållbar kraft.
När energimodulen är laddad kan du glädjas åt tyst och hållbar kraft.
Minimera åtgärder på plats
service icon
Minimera åtgärder på plats
Det är ofta svårt att komma åt arbetsplatser eftersom de ligger för långt bort, kostar för mycket att nå (t.ex. offshore), är för säkra osv. En kraftstation kräver alltid regelbundet underhåll och regelbunden tankning. En hybridkraftstation minskar drastiskt de åtgärder som krävs på plats. Färre åtgärder innebär färre logistiska flöden, färre säkerhetsrisker och en mer tillförlitlig kraftlösning.
 
Det är ofta svårt att komma åt arbetsplatser eftersom de ligger för långt bort, kostar för mycket att nå (t.ex. offshore), är för säkra osv. En kraftstation kräver alltid regelbundet underhåll och regelbunden tankning. En hybridkraftstation minskar drastiskt de åtgärder som krävs på plats. Färre åtgärder innebär färre logistiska flöden, färre säkerhetsrisker och en mer tillförlitlig kraftlösning.
Det är ofta svårt att komma åt arbetsplatser eftersom de ligger för långt bort, kostar för mycket att nå (t.ex. offshore), är för säkra osv. En kraftstation kräver alltid regelbundet underhåll och regelbunden tankning. En hybridkraftstation minskar drastiskt de åtgärder som krävs på plats. Färre åtgärder innebär färre logistiska flöden, färre säkerhetsrisker och en mer tillförlitlig kraftlösning.
Your personal power consumption profile determines the savings.
hybrid power graph
Your personal power consumption profile determines the savings.
Whether it's in liters of fuel, CO2 emissions, noise levels, running hours, refuelling and service operations... We can calculate what you would save by going hybrid.
 
Whether it's in liters of fuel, CO2 emissions, noise levels, running hours, refuelling and service operations... We can calculate what you would save by going hybrid.
Whether it's in liters of fuel, CO2 emissions, noise levels, running hours, refuelling and service operations... We can calculate what you would save by going hybrid.
1 site - 2 configurations
1 site - 2 configurations
Comparing a diesel and hybrid power plant. What are the differences at the end of the projects?
 
Comparing a diesel and hybrid power plant. What are the differences at the end of the projects?
Contact us today for a personalized report!
Contact us today for a personalized report!
Based on your power consumption profile, we can guide you to the best possible configution.
 
Based on your power consumption profile, we can guide you to the best possible configution.
Rental set up - Netherlands

Request temporary power plant calculation

Interested to know which temporary power configuration would be optimal for your next project? Should you continue with diesel driven power modules or could you benefit from hybrid technology? Find out here.

Hybridisering av provisoriska kraftaggregat

contact icon