Vid haverier eller om du behöver tillfällig extra ström kan Atlas Copco Rental generera 0,1 MW till 20 MW med de flexibla, mångsidiga och modulära strömmodulerna.

Globala förändringar påverkar den lokala energiförbrukningen

Klimatförändringarna ökar extrema väderhändelser som torka och temperaturer över genomsnittet under en längre tid. Klimatrelaterade händelser påverkar omvandling, överföring, distribution och lagring av såväl energi som efterfrågan. Befintliga elnät måste tåla ytterligare belastning på grund av det ökade behovet av elektricitet under en längre tid, vilket i sin tur ökar sannolikheten för fel eller haverier.

1 jul 2020

Skalbar tillfällig strömförsörjning

Atlas Copco Rentals strömmoduler är perfekta för att säkerställa säker, konstant strömförsörjning till de som förlitar sig på dina tjänster. Reservenheterna kan ta över vid planerade eller oväntade händelser eller vid behov av toppar. Eftersom vi använder en modulär installation med flera generatorer har du möjligheten att öka eller minska din extra strömförsörjning vid en viss tidpunkt – men du kan alltid säkerställa kontinuitet utan störningar.

Avbrottsfri ström är inte bara en vanlig handelsvara, det är väsentligt. Atlas Copco Rental kan leverera en tillfällig lösning på flera MW med en mängd fördelar:

  • Bränsleeffektiv
  • Anpassningsbara moduler
  • Optimerat energistyrningssystem
  • Tar liten plats och garanterar okomplicerad integrering
  • Enkel att installera med plug-and-play-anslutning
  • Parallellkopplade strömmoduler garanterar tillförlitlighet
  • Robusta enheter i containerstorlek
  • Tysta enheter för att minska bullerföroreningar

För kort- eller långsiktiga krav på reservström är Atlas Copco Rentals strömmoduler de rätta verktygen för jobbet – när tillförlitlig strömförsörjning är nödvändig.

Vill du veta mer?

Vid haverier eller om du behöver tillfällig extra ström kan Atlas Copco Rental generera 0,1 MW till 20 MW med de flexibla, mångsidiga och modulära strömmodulerna.

explainer icon