Behandling av avloppsvatten – en av de mest förbisedda och samtidigt avgörande processerna för hållbarhet i våra städer

Ingen av oss tänker egentligen riktigt på vart vattnet vi använder (avloppsvatten) tar vägen. Vi vet att det rinner ner i avloppet och att det till slut tar sig till floder eller hav.

2 jul 2018

Det som finns mellan avloppet och havet är de flera avloppsreningsverk som behandlar och renar avloppsvatten från våra hem och arbetsplatser.

Avloppsreningsverk är vanligtvis placerade i avlägsna områden eller stora industriområden och kan identifieras genom sina stora tankar, öppna reservoarer och ledningsnät.

Deras huvudfunktion är behandling av avloppsvatten för återanvändning och hantering.

En befolkning på bara 500 000 kan generera över 400 miljoner liter avloppsvatten varje år, vilket gör behandlingen av vatten avgörande för vår planets hållbarhet. Dessa anläggningar använder behandlingssystem med flera steg (inklusive filtrering, luftning och aerob rötning) för att säkerställa att föroreningar avlägsnas säkert från vattnet.

En ytterligare funktion är att skapa biosolider – en näringsrik biprodukt av reningsprocessen för avloppsvatten.

Biosolider är rika på kväve och fosfor och kan användas på många sätt, t.ex. inom jordbruk, miljörehabilitering och gruvdrift. Med tanke på var biosolider kommer ifrån är de en imponerande uppfinning inom återvinning. Utvinning av de här biosoliderna sker främst i röttankar – enorma tankar där utvunna fasta ämnen bryts ned av bakterier och tar bort patogener och lukter.

Avloppsreningsverk

Röttankar kräver underhåll och rengöring vartannat till vart sjätte år.

Det här är en känslig process eftersom innehållet i tankarna producerar mycket metan, en extremt brandfarlig gas. Tankarna måste tömmas för att göra dem till en säker arbetsmiljö. I allmänhet används kväve för detta eftersom det inte är explosivt.

Vanligtvis har avloppsreningsverk förlitat sig på kvävgas på flaska för inertering av röttankar. Kvävgasen matas in i röttanken tills tömningen är klar. I årtionden har detta varit den enda lösningen.

I dag övergår avloppsreningsverk gradvis till portabla kvävgasgeneratorer.

Anläggningens operatörer är mycket intresserade av kostnadseffektivitet och processeffektivitet. Att titta på fördelarna med portabla kvävgasgeneratorer är ofta allt som krävs för att genomföra bytet.

Vilka är några av de största fördelarna med portabla kvävgasgeneratorer?

  • Placeringen av kvävgasgeneratorer är enklare.

Släpvagnsmonterade generatorer är enkla att bogsera och starta omedelbart. I jämförelse kräver burar för kvävgas på flaska att en gaffeltruck förflyttar sig – en tidskrävande och kostsam process. Kvävgas på flaska måste också placeras i ett säkert område där plötslig frigöring av gasen inte orsakar kvävning.

  • Kvävgasgeneratorer ger full kontroll över kväveproduktionens renhet, flöde och tryck.

Dessa siffror är avgörande för ett effektivt projekt. Kvävgas på flaska har vanligtvis en renhet på 99,99 %. Renheter på mellan 95 % och 99 95 % är dock ofta allt som krävs för att på ett säkert sätt inertera tankarna.

  • Med en generator extraherar du kväve direkt från luften, så det skapas inget svinn

Med trycksatta flaskor kan detta slöseri vara upp till 20 % av den initiala volymen, beroende på hur länge kvävet har förvarats. Dessutom har du friheten att extrahera exakt så mycket kväve som du behöver för att slutföra projektet, varken mer eller mindre, så du betalar bara för det du använder.

Det här är bara några av fördelarna med kvävgasgenerering på plats.

Så varför inte prata med en försäljningsingenjör på Atlas Copco Rental och ta reda på hur kvävgasgenerering på plats kan ge mervärde till din verksamhet?

Ben Hindle

Digital Marketing Coordinator – Atlas Copco Rental Oceanien

Behandling av avloppsvatten – en av de mest förbisedda och samtidigt avgörande processerna för hållbarhet i våra städer

explainer icon