Oljefria bubbelridåer som skyddar marint liv

När vi arbetar i öppet vatten ska vi inte underskatta vikten av oljefri luft, eftersom det är av stor betydelse när luften är i direkt kontakt med miljön. 

19 jun 2018

Ett exempel är användning av oljefri luft för att skapa bubbelridåer under vattenytan som sänker ljudnivån.

Ljudet som alstras vid bygget av vindanläggningar till havs är fem gånger högre under vattenytan än i öppna luften. Därför upplever havsdäggdjur obehagskänslor som kan leda till hörselbortfall eller desorientering. Enligt europeisk lagstiftning måste påverkan på det marina livet minskas. Den toppmoderna åtgärden som erkänns av europeiska tillsynsmyndigheter är generering av en tillfällig lokal bubbelridå.

Bubbelridåer: hur fungerar de?

Operatörer specialiserade på arbeten till havs stödjer byggföretag som tillverkar vindkraftparker genom att beräkna och upprätta tillfälliga bubbelridåer.

Innan hammaren ansluts monterar de här experterna bubbelridån runt byggarbetsplatsen på havets botten. De ansluter en perforerad slang till en kompressor och placerar den runt varje påle på havsbotten. Luften som producerar bubblorna kommer från 100 % oljefria luftkompressorer.

När de här kompressorerna är i drift släpper de ut små luftbubblor från den perforerade slangen, vilket skapar en ljuddämpande skärm – som består av dessa luftbubblor. Den här bubbelridån, från havsbotten till ytan, kan minska bullernivåerna med mer än 90 % och på så sätt skydda det marina livet.

Varför oljefri luft?

Av miljöskäl är det viktigt att oljefri luft används eftersom luften är i direkt kontakt med miljön. Det är ingen mening med att riskera miljöföroreningar av olja eftersom oljekontaminering (även av små mängder olja) kan vara skadlig för det marina livet.

Kompressorer med oljeavskiljningsfilter ger en lösning som ofta kallas ”tekniskt oljefri luft”. För att uppnå knappt ens acceptabel luftkvalitet med oljeinsprutade kompressorer är det dock nödvändigt att installera flera dyra komponenter. Endast 100 % oljefria luftkompressorer kan leverera luft med klass 0-renhet och kan begränsa alla risker för kontaminering och eventuella faror för verksamhet och miljö.

Ta reda på mer om Atlas Copcos lösningar för tillfälliga behov hos offshore-industrin.

Michel Jasica

Manager Offshore – North Sea region på Atlas Copco Rental Europe

Oljefria bubbelridåer som skyddar marint liv

explainer icon