Högre prestanda och mindre utrymmeskrav. En oöverträffad kostnads- och utrymmesbesparande lösning.

Atlas Copco Rental har utvecklats för verkliga offshoretillämpningar med erfarenhet ute på fältet och lanserar en ny och kompakt offshorecertifierad högtryckskompressor: TwinAir 2800+. Tryckluft med högt tryck spelar en viktig roll i många offshoretillämpningar. Från undervattensbyggen till inspektion och reparationer, till borrnings- och rörledningstjänster. Hela branschen kräver inte bara höga prestanda utan även efterlevnad av mycket stränga riktlinjer och bestämmelser. Utrustningen måste vara säker, kompakt, flexibel, tillförlitlig, enkel att använda, kostnadseffektiv och helst 100 % redundant. Utifrån alla dessa faktorer utvecklade Atlas Copco Rental TwinAir 2800+ som kan uppfylla och överträffa dessa krav.

Högst kapacitet. Minst plats. Lägst kostnad.

Den nya TwinAir 2800+ innehåller två identiska dieseldrivna luftkompressorer i en enda 20-fotsbehållare och har utvecklats för att ge högsta möjliga effekt och luftflöde på minsta möjliga utrymme. Nu ska vi prata om siffror. TwinAir 2800+ har en luftflödeshastighet på 2 800 cfm eller 80 m³/min – och ett tryckområde från 15 barg (220 psig) upp till 35 barg (500 psig). Innovationerna slutar inte där. När utrymmet är begränsat kan enda sättet vara uppåt. I enlighet med ISO 14122-standarder och offshore-krav har Atlas Copco Rental utvecklat en lätt, modulär ergonomisk arbetsplattform. Den är utrustad med ett gångbord och ledstång som ger säker åtkomst och utmärkt fallskydd och minskar därmed avsevärt risken för skador på operatörerna. TwinAir 2800+ är en staplad lösning som ger dubbelt så stor kapacitet på hela 5 600 cfm på bara 20 fot!

Kontroll hela tiden.

TwinAir 2800+ är utrustad med ett nytt internt utvecklat, innovativt och smart kompressorhanteringssystem med fjärrstyrning och övervakningsfunktioner. Allt detta gör att kunderna kan spara både drifts- och energikostnader i sina projekt.

Säkerheten levereras som standard.

TwinAir 2800+ är en Rigsafe- och säkert område-kompressor som är utformad för offshoretillämpningar på fartyg, borriggar och olje- och gasplattformar. Detta inkluderar säkerhetsfunktioner som till exempel övervarvsskydd, bränsleledningar av rostfritt stål, spillfri ram osv. Som tillval kan TwinAir 2800+ utrustas med gasdetektorer, som på ett säkert sätt stänger av kompressorn om gas mot förmodan detekteras eller liknande risker uppstår.

Certifierad och tillgänglig omedelbart.

Alla komponenter är installerade i en funktionell, DNV 2.7-1- och EN12079-certifierad 20-fots ISO CSC-behållare med motståndskraftig färg i tre lager, vilket gör att totallösningen lämpar sig för arktiska förhållanden och ökenförhållanden. Alternativt kan den levereras i enlighet med NORSOK Z015 för den norska marknaden. TwinAir 2800+, både som en enda enhet och staplade, finns tillgänglig nu!

Högre prestanda och mindre utrymmeskrav. En oöverträffad kostnads- och utrymmesbesparande lösning.

explainer icon