Leder med elektriska lösningar.

På grund av allmänhetens växande oro för luftkvaliteten har europeiska riktlinjer och förordningar påskyndat minskningen av koldioxidutsläpp, särskilt i städerna. Tillsammans med ambitionen att minska beroendet av fossila bränslen och öka användningen av förnybara energier skapar det här den perfekta möjligheten för elektrifiering.

Framtidssäker utrustning finns tillgänglig idag

Fördelarna med att övergå till eldrift kan inte överskattas: från lägre bullernivåer till inga dieselmotorutsläpp, och från förbättrad effektivitet till enklare service.

Så länge du har en källa till elkraft på plats är eldrivna lösningar alltid de effektivaste. För att hjälpa dig att minska dina energikostnader tog Atlas Copco fram VSD-teknik (drivning med variabelt varvtal) inom tryckluftsindustrin. VSD leder till stora energibesparingar samtidigt som den skyddar miljön för framtida generationer. Tack vare kontinuerliga investeringar i den här tekniken kan Atlas Copco Rental nu erbjuda ett brett utbud av eldrivna VSD-lösningar som garanterar kvalitet och energieffektivitet. Även om du bara använder vår utrustning tillfälligt kan du fortsätta att minska ditt koldioxidavtryck. VSD-tekniken är i grunden enkel och lättbegriplig. Kompressorerna följer noggrant luftbehovet genom att automatiskt justera motorns varvtal. Detta resulterar i betydande energibesparingar på upp till 35 %.

Vad är det som gör Atlas Copcos VSD-teknik unik?

  1. Elektronikon® styr både kompressorn och den integrerade omvandlaren vilket säkerställer maximal maskinsäkerhet inom parametrarna.
  2. Flexibelt tryckval med VSD minskar elkostnaderna.
  3. Särskild omvandlar- och motorkonstruktion (med skyddade lager) levererar högsta effektivitet över hela varvtalsområdet.
  4. Elmotorn är specialkonstruerad för låga driftsvarvtal med särskild vikt lagd vid kraven på kylning av motorn och kompressorn.
  5. Alla Atlas Copcos VSD-kompressorer är EMC-testade och certifierade. Kompressordriften påverkar inte externa källor och vice versa.
  6. Mekaniska förbättringar säkerställer att alla komponenter arbetar under kritiska vibrationsnivåer i hela kompressorns varvtalsintervall.
  7. En högeffektiv frekvensomvandlare i ett skåp säkerställer stabil drift vid höga omgivningstemperaturer på upp till 50 °C/122 °F.
  8. Det finns inga ”varvtalsfönster” som kan äventyra energibesparingarna och det stabila nättrycket. Kompressorns reglerfunktion är maximerad till 70–75 %.
  9. Nättryckbandet hålls inom ett intervall på 0,10 bar, 1,5 psi.

VSD jämfört med fast varvtal

En drivenhet med variabelt varvtal (VSD), varvtalsregulator eller frekvensstyrd kompressor justerar automatiskt motorns varvtal efter luftbehovet. Dess motsvarighet, kompressor med fast varvtal eller ”tomgångskompressor” eller ”pålastnings-/avlastningskompressor” är antingen på full gas eller avstängd.

Jämför den med en bil: En ”tomgångskompressor” kör antingen i 100 km/h eller inte alls. Det är bra om tillämpningen kräver tryckluftstillförsel för antingen full belastning eller ingen belastning. Men de flesta tillämpningar gör inte det. De har ett varierande luftbehov och det är här en VSD-kompressor kommer in i bilden. 

En kompressor med drivning med variabelt varvtal justerar helt enkelt motorns och elementens varvtal efter behovet. Fördelen är uppenbar: En drivenhet med variabelt varvtal körs endast med den hastighet som krävs, vilket sparar stora mängder energi. Jämfört med en tomgångskompressor ger en VSD energibesparingar på 35 % i genomsnitt, en GA VSD+ till och med 50 % i genomsnitt. De här besparingarna är viktiga. Även om du bara tillfälligt förlitar dig på en totallösning från Atlas Copco Rental. 

VSD-tekniken finns på alla nivåer i vår maskinpark – från mindre E-Air-kompressorer till den släpvagnsmonterade, oljefria luft- och kvävgasboostern HNX 210 VSD. Kontakta din lokala representant för Atlas Copco Rental för mer information!

Leder med elektriska lösningar.

explainer icon