Du sätter tempot

PACE är ett elektroniskt regleringssystem för att ställa in trycket på Atlas Copco Rental-kompressorn. Detta betyder att du bara behöver använda en enda kompressor istället för tre, vilket i sin tur minskar driftskostnaderna och ökar effektiviteten.

Hur fungerar PACE?

Med en kompressor med PACE-teknik (Pressure Adjusted Thru Cognitive Electronics) kan du ange trycket medan maskinen reglerar flödet. Hantera jobbet för tre maskiner med fast tryck via en enda maskin.Använder du handhållna verktyg med hjälp av kompressorn? Ställ in maskinen på 7 bar. Behöver du återkomma till sprutbetongsjobbet en timme senare? Ändra till 12 bar, anslut verktyget och kör! Du kan välja trycknivå för kompressorns tryckband i steg om 0,1 bar. Du väljer trycket och programmet reglerar flödet.

Även om du enbart använder Atlas Copco Rental-kompressorer med PACE-teknik sporadiskt kommer de att öka din effektivitet och minska verksamhetens miljöpåverkan. PACE-tekniken är integrerad i våra E-Air-kompressorer med VSD-motorer och dieseldrivna mellantryckskompressorer som XAHS 408.

Vill du veta mer om hur våra mobila kompressorer med PACE-teknik? Kontakta en lokal representant för Atlas Copco Rental.

Du sätter tempot

explainer icon