Det bra, dåliga och det blöta

Varför tryckluft är våt och vad man kan göra åt det

Om du någonsin arbetat med tryckluft så har du redan märkt: den är blöt. Väldigt blöt faktiskt! Och ju mer den komprimeras desto blötare blir den.

Om du undrar varför det kan vara ett problem och vad man kan göra för att lösa det så kommer det här blogginlägget att hjälpa dig med kunskapstorkan. Läs vidare!

2 apr 2020

Varför är tryckluft våt?

Kort svar?

Eftersom gaser (t.ex. luft) är komprimerbara och vätskor (t.ex. vatten) inte är det. Så även om det är fullt möjligt för oss att pressa in 100m3 luft med vanligt atmosfärstryck i ett utrymme som endast är 1/8 (eller kanske till och med 1/100) av storleken kommer vattnet det innehåller att förbli på samma volym.

Långt svar?

Innan vi pratar om effekterna av att komprimera luft måste vi titta närmare på vad vi faktiskt komprimerar. Förutom kväve, syre, argon, koldioxid och andra gaser som utgör de saker vi andas är en betydande andel i själva verket vattenånga. Det finns dock bara en viss mängd vattenånga som en given mängd luft kan hålla innan den (likt en svamp) blir mättad. När luften komprimeras överskrider vanligtvis förhållandet mellan vatten och luft (i volym) mättnadspunkten. Resultatet? Nederbörd! Eller, med andra ord, det blir blött!

Hur vått är vått?

Hur våt beror på flera faktorer.

Den främsta faktorn är hur mycket vatten som fanns i luften till att börja med. Relativ luftfuktighet förändras vanligtvis med lokala vädermönster och mängden fukt den kan hålla varierar med temperatur och tryck. Vid till exempel havsnivå och 30 °C (86 °F) kan den omgivande luften innehålla upp till 2,5 viktprocent vattenånga. För varje 100 m3 kan det således finnas hela 3 l vattenånga.

Låt oss se vad som händer med vattnet när vi tillämpar en blygsam kompressionshastighet på 8:1 (d.v.s. när vi komprimerar 100 m3 luft till 12,5 m3).

Som nämnts ovan, även om vi ökat densiteten hos den resulterande luften så förblir den maximala vattenhalten konstant i volym. Den nu reducerade volymen på 12,5 m3 kan med andra ord innehålla 1/8 av de initiala 3 l (d.v.s. 375 ml) vatten vid samma temperatur (de återstående 2,6 l kondenseras till flytande vatten). Komprimera luften inuti ett genomsnittligt hus och du får tillräckligt med vatten för ditt morgonte!

Vad är problemet med lite vatten?

Vatten i rätt mängd är bara bra för dig. Fast det kan i de allra minsta koncentrationerna vara katastrofalt för din infrastruktur och/eller din produkt. Överskott av fukt i ditt systems luft kan orsaka:

  • Korrosion i processrörledningar, tankar och andra metallkomponenter och utrustning
  • Fel i instrument och reglage
  • Isbildning i kallare klimat eller driftsförhållanden vilket leder till blockeringar i rörledningar och andra system (en potentiellt allvarlig säkerhetsrisk!) 
  • Färgning, utspädning, kontaminering och andra kvalitetsproblem med din slutprodukt
  • Mikrobiell kontaminering eftersom det vanligen finns (potentiellt skadliga) mikroorganismer där det finns vatten. 

Självklart finns det tillräckligt många anledningar att oroa sig för förekomsten av vatten i den tryckluft du använder, oavsett tillämpning.

Så vad kan vi göra åt det?

För alla problem som orsakas av tryckluftens fuktighet finns det dock som tur är ännu mer teknik till vårt förfogande för att förhindra att de uppstår. Precis som det bästa sättet att bekämpa eld ofta är med eld bekämpar många av dessa tekniker kondens med kondens.

Från efter kylning och (centrifugal) separering till kylning, torkmedelstorkning och/eller adsorptionstorkning... de fungerar alla genom att göra problemet (den ökade daggpunkten för tryckluft) till lösningen. Tvinga fukten i luften till att försvinna i form av flytande vatten så att vi kan bli av med den. Ungefär som att klämma på den där svampen vi pratade om i början.

Så om du är orolig över att tryckluften är blöt så ska du inte bli arg. Vår nästa artikel om Air Drying 101 kommer att gå in mer i detalj om några av sätten du kan lösa det!

Vill du få reda på mer om våra lösningar för torr, 100 % oljefri tryckluft?

Tom Wouters

Product Marketing Manager – Atlas Copco Specialty Rental Division

Det bra, dåliga och det blöta

explainer icon