Så här hanterar du utmaningar på underhållsavdelningen

Underhållsavdelningen spelar en viktig roll i alla branscher. Men underhåll är också ett jobb som aldrig är tråkigt. Oväntade händelser ställer ofta din planering på ända. Här följer fem underhållsutmaningar och hur du hanterar dem.

Underhållsutmaningar lurar således runt varje hörn. Så det är dags att möta utmaningarna och hitta de bästa sätten att hantera dem.

Men var ska du börja?

Du kan börja med att titta på föregående månad, var du lägger ned mest tid eller pengar, för att avgöra vilket område du behöver fokusera på. Det hjälper dig att vidta de första påtagliga stegen för att bättre hantera de utmaningar som uppkommer.

Vi har listat fem utmaningar och deras möjliga lösningar för att hjälpa dig med den här processen. 

1. Oplanerat underhåll

Som underhållschef måste du hantera oväntade haverier. Oplanerade driftstopp orsakas ofta av ett fel på utrustning som hade kunnat undvikas. Oplanerat underhåll orsakar vanliga driftfel. De flesta underhållschefer rapporterar också problem med ej schemalagt underhåll. I det fallet är den planerade servicen ännu inte schemalagd för en viss tid, uppgift eller tekniker.

Båda dessa kan inträffa när du minst förväntar dig det. När du går på knäna i sådana situationer är den snabbaste åtgärden att lösa dessa problem. Vi kallar detta för det reaktiva underhållet där du reagerar på fel på utrustningen. Men varför fortsätter samma situation att upprepas?

Du bör tänka på att maximera användningen av dina operativa tillgångar. Schemaläggning av förebyggande underhåll är den bästa lösningen för att undvika återkommande nödsituationer. Huvudmålet är att förhindra risker i din verksamhet. Resultatet blir att:

 • din utrustning blir mer tillförlitlig.
 • risken för fel på din utrustning minskar.

Det finns alternativ för att använda programvara som hjälper dig att schemalägga underhåll. Detta fungerar genom att spåra tidigare underhåll och användning av utrustningen.

Lösning: Implementera en strategi för förebyggande underhåll

2. Beredskapshantering

Var alltid beredd på oplanerade utrustningsfel. En beredskapsplan hjälper dig att hantera dessa haverier på det mest effektiva sättet. Den är utformad för att återuppta din verksamhet efter ett akut haveri. En bra beredskapsplan hanterar även variationer i efterfrågan.

Var börjar jag?

 1. Först måste du identifiera de största riskerna och lämpliga åtgärder i olika scenarier. Börja med att göra en lista över de risker som kan påverka din verksamhet.
 2. Rangordna sedan de viktigaste riskerna. Det är de som är mest sannolika eller som kan orsaka omfattande skador när de inträffar.

När du har prioriterat riskerna kan du börja utveckla en beredskapsplan.

 • Planen ska innehålla den huvudsakliga utlösande faktorn som gör att planen sätts i drift.
 • Den bör också ange vilken åtgärd som bör vidtas omedelbart.
 • Den anger dessutom vem som behöver vara involverad och informerad när detta händer.

När du är klar bör du få din beredskapsplan godkänd. När den har godkänts ska du se till att distribuera planen till alla berörda parter. Vi rekommenderar att du kontrollerar dess effektivitet på lång sikt. En bra beredskapsplan sparar tid och pengar.

Vad ska du då göra i en nödsituation?

Att implementera en strategi för förebyggande underhåll är lika viktigt som att utveckla en beredskapsplan. Du kan dock aldrig undvika nödsituationer till 100 %. Så vad ska du göra i en nödsituation?
 • Sätt alltid säkerheten främst.
 • Börja sedan med att inspektera problemet för att ta reda på vad som orsakat haveriet.
 • Om någon i ditt team kan lösa problemet ska du börja reparera utrustningen. Du kan också anlita ett externt team för att hantera reparationerna.
 • Om utrustningens stilleståndstid påverkar din verksamhet bör du överväga att hyra en tillfällig enhet.
 • Om det inte går att reparera utrustningen ska du byta ut den. Gör detta genom att hyra eller köpa en ny utrustning. 

Lösning: Utveckla en beredskapsplan