Sju sätt att minska din verksamhets koldioxidutsläpp

Vi lever i en värld som ständigt förändras. Däremot har vi under de senaste åren sett att fokus på hållbarhet är konstant. Många konsumenter ändrar sina dagliga rutiner och inköpsbeslut, men den största förändringen sker förstås bara när företag i alla branscher gör samma övergång. I takt med att kunder och anställda kräver mer hållbara sätt att göra affärer på undersöker fler och fler organisationer hur de kan minska sin miljöpåverkan.

Men var börjar ni som organisation?

Halva arbetet är att definiera de förändringar som kommer att påverka din verksamhet mest. Det innebär att du behöver göra en företagsomfattande bedömning innan du kan ta de första påtagliga stegen. Därför har vi sammanställt sju tips åt dig nedan, så att du får en bättre bild av hur du kan göra skillnad för verksamhetens ekologiska påverkan genom att omvandla dina processer, välja nya leverantörer eller införa nya strategier. 

1 Optimera dina verktyg

Var börjar jag?

Vi känner alla till exemplet: att byta ut ett gammalt kylskåp är ofta det mest hållbara alternativet på lång sikt, trots utsläppen som uppstår från att tillverka en ny kyl. När du beräknar din ekologiska påverkan måste du väga de resurser som behövs för att tillverka en ny maskin mot energiförbrukningen för den gamla. Det här är särskilt användbart för produktionsanläggningar där fasta maskiner är de största energiförbrukarna.

Om du vill optimera din maskineffektivitet börjar du alltså med en bedömning av dina största energiförbrukare, eftersom det är där de största vinsterna finns. 

Sänka verksamhetens energikostnader

Överlag ser vi att energikostnaderna utgör 30 % av en anläggnings driftsbudget. Förutom att utvärdera de maskiner som förbrukar mest energi finns det några andra små steg som kan göra stor skillnad. Det kan vara en bra idé att till exempel justera temperaturen i kylrummet. Faktum är att industriella kylsystem i produktionsanläggningar inom livsmedels- och dryckesindustrin ofta kan utgöra upp till 60 % av den totala energikostnaden.

Hur ser det ut i din egen verksamhet? Hur stor del av dina rörelsekostnader går åt till att betala elräkningen?

2. Kom ihåg de fyra nyckelorden: neka, minska, återanvänd, återvinn

whitepaper operational footprint 4 r visual

Tänk efter innan du köper är förmodligen det bästa sättet att begränsa din påverkan som individ. Detsamma gäller även för industriella sammanhang.

Om du inte kommer att använda en maskin ofta på grund av varierande efterfrågan, är det verkligen klokt att köpa den? Att hyra är kanske en bättre lösning – inte bara för din miljöpåverkan, utan även ditt slutresultat.

Om det är absolut nödvändigt att utföra ett visst arbete internt analyserar du varje steg och identifierar flaskhalsar där du kan minska avfallet.

3. Välj el när det är möjligt

Elektrisk utrustning har vanligtvis en mycket lägre miljöpåverkan än motsvarande maskin som drivs av fossila bränslen som diesel. Det innebär att det är ett perfekt sätt att begränsa koldioxidutsläppen när det finns nätström. Som en extra bonus minskar du även luftföroreningar och buller på anläggningen.

Det finns även andra fördelar med att välja el. Generellt sett är elektrisk utrustning billigare att underhålla, vilket gynnar både din ekonomi och samhället.

Det har uppskattats att nästan 50 % av det bränsle som används i industriella verksamheter kan ersättas av elektricitet. Att bedöma möjligheterna för att välja el kan därför vara ett bra steg mot en effektivare och mer hållbar verksamhet.