Beräkna din totala användningskostnad

Beräkna din totala användarkostnad här innan du investerar i utrustning. Beakta den totala ägandekostnaden för utrustning jämfört med att hyra, för att fatta rätt beslut och optimera balansräkningen. Ta reda på om du ska äga eller hyra.

Bör du hyra eller äga egen utrustning?

Att hyra och köpa behöver inte nödvändigtvis vara en fråga om att det ena utesluter det andra. En kombination av båda är ganska vanligt och bör i många fall rekommenderas. Genom att hyra en del av din grund- och/eller reservkapacitet behåller du maximal kontroll samtidigt som du delar ansvaret under högkapacitetsproduktion och lägger till en extra buffert av tillförlitlighet i verksamheten. Allt med den extra sinnesro du får av vetskapen att maskinparken – de medel med vilka ni skapar värde som företag – är i händerna på pålitliga specialister.

Rental set up - Netherlands

En väldefinierad brytpunkt för användarskap

Visste du att det finns en väldefinierad brytpunkt där det blir betydligt mer fördelaktigt att hyra den processkritiska utrustningen än att köpa den? Inte bara när det gäller flexibilitet och riskhantering, utan också sett till rörelseresultatet. Den tar hänsyn till de dolda faktorer vi pratade om tidigare.

Vet du inte när du ska hyra, när du ska köpa eller när du ska göra både och? Kontakta en uthyrningsexpert idag för en utvärdering utan förpliktelser. Tillsammans beräknar vi den totala användningskostnaden för en rad möjliga scenarier utifrån din specifika situation och dina siffror. På så sätt får du en tydlig bild av hur du kan optimera flexibiliteten, både driftsmässigt och på balansräkningen. 

Make the shift from owning to using 

The total cost of any investment is a much bigger and more complex picture than the purchase price alone. You need to consider all kinds of hidden factors from transport and running costs to maintenance, inventory, depreciation, and divestment costs … to name but a few.

Your total cost of usership takes all of these factors into account.

Interested to learn more? We wrote an article on the ins and outs of total cost of usership: 

> Total cost of usership: everything you need to know