Our solutions
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Foundries & Metal Fabrication
Original equipment manufacturer
Industries Served
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air Line Infrastructure
Products
Air Line Infrastructure
Air Line Infrastructure
Air Line Infrastructure
Hoists & Trolleys
Products
Hoists & Trolleys
Hoists & Trolleys
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Learn from our experts
Máy nén khí
Solutions
Sản phẩm
Máy nén khí
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Sản phẩm
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Các giải pháp xử lý ngưng tụ trong ngành công nghiệp
Process Gas and Air Equipment
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Máy nén khí
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Gói dịch vụ bảo dưỡng
Phụ tùng máy nén khí
Tối đa hiệu suất
Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng
Tối đa hiệu suất
Tối đa hiệu suất

Tiết kiệm năng lượng và cắt giảm chi phí

Nhờ vào điều khiển thông minh, ES cho bạn kết hợp sản phẩm phù hợp nhất vào mọi lúc.
Hệ thống làm được điều đó bằng cách cho phép nhiều bơm, tốc độ cố định hay biến đổi hoạt động cùng nhau.

Giảm hoạt động bảo trì

Nhiệm vụ điều chỉnh hệ thống nhiều bơm không bao giờ là trách nhiệm của cùng một bơm chân không. Mà nhiệm vụ đó trải đều trong giờ vận hành của từng thiết bị, gần như chia đều cho tất cả, từ đó giảm thời gian và chi phí bảo trì.

Tối ưu hóa hoạt động

Ưu tiên quản lý sắp xếp thứ tự trở thành hiện thực với bộ điều khiển ES. Bằng cách xác định cài đặt ưu tiên khác nhau cho từng máy, bạn có thể tìm ra cách hiệu quả tiết kiệm nhất, phù hợp với nhu cầu. Ví dụ như bạn có thể đặt hai trình tự khác nhau chẳng hạn như một cho hoạt động ban ngày và trình tự khác cho hoạt động ban đêm.

Tối ưu hóa bảo trì và tiết kiệm năng lượng

Bộ điều khiển trung tâm ES của Atlas Copco cho phép bạn giám sát và điều khiển nhiều bơm chân không cùng lúc. Có bốn bộ điều khiển ES; hai hệ thống tích hợp và hai trong số đó có thể điều khiển bơm chân không của thương hiệu cạnh tranh. Nguyên lý vận hành đơn giản: một GHS VSD+ trong hệ thống nhiều bơm của bạn điều chỉnh, trong khi thiết bị khác ở mức tải cơ sở, chạy ở phần trăm tốc độ tối đa nhất định.

Tải sách quảng cáo của chúng tôi