Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energy Storage Systems
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja

Korkeimmat eettiset standardit

Haluamme noudattaa korkeimpia eettisiä standardeja, koska se on oikea tapa harjoittaa liiketoimintaa. Uskomme, että oikeanlainen kasvu tarkoittaa jatkuvaa nollatoleranssia korruptiota kohtaan sekä lujaa sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.                   

Atlas Copcon työntekijät

Pyrimme olemaan hyvä yrityskansalainen ja edistämään taloudellista kehitystä paikallisissa yhteisöissä verojen sekä eläke- ja sosiaaliturvamaksujen muodossa. Katso lisätietoja vuosikertomuksestamme (linkki vie Atlas Copco -konsernin englanninkieliselle sivustolle).

Pyrimme jatkuvasti suojaamaan työntekijöitämme ja liiketoimintaamme riskeiltä ja parantamaan elämänlaatua yhteiskunnassa.

Liikekumppaneidemme odotetaan täyttävän vaatimuksemme turvallisuuden, terveyden, ympäristön ja laadun osalta. Lue lisää odotuksistamme ja siitä, miten tuemme liikekumppanejamme.

Meillä on selkeät liiketoiminnan standardit ja ohjeet siitä, milloin rikkomuksista pitäisi ilmoittaa. Lue lisää eettisestä ohjeistuksestamme ja vaatimustenmukaisuusvaatimuksistamme.

Kaikki sidosryhmämme voivat käyttää rikkomusten ilmoittamiseen tarkoitettua Atlas Copcon SpeakUp-järjestelmää, mikäli on syytä epäillä, että menettelyohjeita tai standardeja ei ole noudatettu.

Lue lisää tavoitteistamme ja toiminnoistamme tällä alueella sekä siitä, miten edistämme kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita.