Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energy Storage Systems
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja

Lahjakkaat ihmiset ja tiimit

Osallistava työpaikka, jossa työntekijöillä on yhtäläiset mahdollisuudet, on innovaation ja kestävien tulosten perusta. Siksi me edistämme osallistamista, pyrimme lisäämään moninaisuutta, kannustamme liikkuvuuteen ja annamme edellytykset työntekijöiden kasvulle ja kehitykselle.                 

Tiimikeskustelu Atlas Copcon konttorissa

Olemme sitoutuneet edistämään yhtäläisiä mahdollisuuksia työhönotto- ja ylennysprosesseissamme. Sanoudumme ehdottomasti irti häirinnästä ja muista syrjinnän muodoista, ja tarjoamme koulutusta ja prosesseja, joiden avulla voidaan puuttua kaikkiin eettisen ohjeistuksemme rikkomuksiin. Lue lisää liiketoiminnan periaatteistamme.

Työntekijöille mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja uusien taitojen kehittämiseen ovat keskeisiä. Maailmanlaajuisen urakehitysalustan avulla oppimismahdollisuuksia on helposti saatavilla. Läpinäkyvä ja rakentava palaute on tärkeässä roolissa, ja työsuoritus- ja kehityskeskusteluja seurataan ja jatketaan järjestelmällisesti.

Työntekijöitämme kannustetaan ottamaan vastaan uusia haasteita ja ylittämään maantieteelliset sekä organisaatioon ja kulttuuriin liittyvät rajat. Sisäinen työnhakumme perustuu periaatteeseen, jonka mukaan jokaisella on kykyjä ja mahdollisuuksia kehittyä. Kaikista avoimista työpaikoista toimitusjohtajan paikkaa lukuun ottamatta ilmoitetaan sisäisessä työnhaussa.

Lue lisää työntekijöihin ja kulttuuriin liittyvistä tavoitteistamme ja toiminnoistamme.