Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energy Storage Systems
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Resurssit
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja

Edistymisen mittaaminen

Atlas Copcon tavoitteena on saavuttaa kestävää ja tuottavaa kasvua. Se tarkoittaa pitkän tähtäimen innovointia, jonka ansiosta asiakkaamme voivat viedä yhteiskuntaa eteenpäin. Se tarkoittaa toimintojemme ja tuotteidemme ympäristövaikutusten minimointia. Se tarkoittaa työntekijöidemme turvallisuuden ja terveyden varmistamista ja yrityksen pitämistä lean-periaatteiden mukaisena ja tehokkaana. Lisäksi haluamme noudattaa korkeimpia eettisiä standardeja, ja meillä on nollatoleranssi korruptiota kohtaan koko arvoketjussa.                

Voidaksemme saada aikaan kestävää arvoa kaikille sidosryhmille, keskitymme seuraaviin alueisiin kestävyyden kannalta: tuotteet ja palvelu, ihmiset, turvallisuus ja hyvinvointi, etiikka ja ympäristö. Pidämme näitä alueita kannattavuuden ja kasvun ohella välttämättöminä pitkäkestoisen menestyksen saavuttamisen kannalta. Näille alueille asetettujen tavoitteiden kehittymisestä vastaa osa ylintä johtoa, mutta myös kaikki muut työntekijät ovat velvollisia edistämään tavoitteisiin pääsyä.    

Kestävän kasvun painopistealueemme

Atlas Copcon kestävän kasvun painopistealueet

Lue lisää tavoitteistamme ja tuloksistamme konsernin verkkosivustolla (englanniksi).