Slik herder du en meisel - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Industriverktøy og monteringssystemer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Slik herder du en meisel

Følg retningslinjene nedenfor for å fastslå hvilke trinn som er nødvendige for at din meisel skal fungere godt igjen.

Støperier og metallproduksjon Industriverktøy og systemløsninger Atlas Copco Slagverktøy Artikler Produkter Metall og fabrikasjon

For å holde produktiviteten på et maksimum er det viktig å skjerpe meislene når meiselspissen blir slitt. Det er ikke alltid nødvendig å herde meiselen hver gang du skjerper den.

Sjekk status for din meisel:

Hvis meiselspissen er litt slitt, trenger du bare å skjerpe den. I dette tilfellet er det ikke nødvendig med varmebehandling.Hvis meiselen er veldig slitt, kan det være nødvendig å omforme den før sliping.

 • Hvis meiselen er gjennomherdet og omforming er gjort forsiktig uten å skape for mye varme i meiselen, er det ikke nødvendig med herding etterpå.
 • Hvis meiselen er skallherdet, er det sannsynlig at omforming vil eksponere meiselens uherdede kjerne. Det er derfor viktig å herde meiselen etter omforming.
 • Hvis meiselen er svært skadet, kan det være bedre å smi den på nytt i stedet for å omforme den.Herdetid er alltid nødvendig etter at den er smidd på nytt, fordi varmen fra prosessen vil gjøre at herdingen forsvinner. Det anbefales å skjerpe meiselen etter herding: en skarp meisel vil øke produktiviteten!

  Varmebehandling for meisler
  Smiing og andre prosesser bør alltid utføres i henhold til følgende instruksjoner.Når slitte meisler smis på nytt, og når en meisel smis til ønsket form, må du være forsiktig slik at du begrenser varmebehandlingen til så små deler av meiselen som mulig, for å unngå unødvendig tap av styrke.

  Smiing

  Smiing av en meisel ved 850–1050 °C

  Smiing
  • Varm meiselen sakte opp til oppgitt temperatur.
  • Endelig smiing skal utføres ved nedre temperaturgrense.
  • La meiselen kjøles ned i tørt kull (kullstøv).
  Avkjøl den herdede meiselen

  Avkjøl den herdede meiselen i en bøtte med olje

  Herding
  • Meiselen må ikke herdes direkte fra smivarmen.
  • Varm opp langsomt fra lav temperatur til 800 °C. Jo langsommere oppvarmingsprosessen er, desto bedre blir herdingen av meiselen.
  • Avkjøl meiselen i olje.
  Temperering av meiselen

  Temperering av en meisel ved 220 °C

  Temperering
  • Temperer meiselen i én time på angitt temperatur.
  • Etter herding og temperering, vil meiselen ha en hardhet på 55 til 58 HRC.

  Varmebehandling som ikke utføres på foreskrevet måte, kan resultere i en svært skjør meiselspiss som kan få hakk eller sprekker. Feil varmebehandling kan også redusere meiselhardheten, føre til rask slitasje eller deformasjon av meiselspissen.

  Lær mer om våre slagverktøy her