Våre løsninger
Industriverktøy og systemløsninger
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og systemløsninger
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industriverktøy og systemløsninger
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industriverktøy og systemløsninger
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Industriverktøy og systemløsninger
Power Equipment
Løsninger
Products
Power Equipment
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Products
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Atlas Copco Rental
Løsninger
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Kompressorer
Løsninger
Products
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Products
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process gas and air equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Kompressorer

Hvordan arbeide med bor

Håndtering av et bor er ikke så vanskelig som det kan se ut som. Denne artikkelen oppsummerer nyttige tips om de vanligste emnene du bør tenke på før du begynner å arbeide med bor.

30. juni 2020Bor alltid med skarpe borekroner! Dette kan ikke understrekes godt nok: Kroner av høy kvalitet og god kroneslipeutstyr kan gjøre at du sparer energi og tid.

Den riktige spissen kan redusere matekraften med 30 %. Jo mindre makt du må bruke for å presse kronen mot emnet, desto lettere er det å styre boret. Dermed blir hullet rett og rundt. Husk, bruk alltid kroner med splittet spiss eller med fortynnet nett.

Drilling Guide
Forbor de store hullene. Når hulldiameteren er større enn 5–6 mm i stål, begynner matekraften som er nødvendig, å overstige det som kan oppnås med håndholdt boring. Mer enn 70 % av matekraften forbrukes på meiselkanten. Hvis du forborer med mindre kronediameter enn den endelige, kan du kan redusere matekraften like mye. Meget store hull kan forbores i flere etapper.

Finn hullet på det nøyaktige stedet. Når du begynner å bore, glir kronen lett ut av posisjon, spesielt hvis du bruker kroner med meiselkant. Dermed kan du unngå det ved å bruke kroner med splittet spiss eller nettfortynningskroner, og ved å markere midten med en sentreringskjørner eller ved hjelp av et bor som kan krypestartes. Du kan også bruke maler, en nyttig måte når flere hull skal plasseres på bestemte steder i forhold til hverandre.

Hold delene festet sammen når du borer gjennom to deler samtidig. Dette er svært vanlig ved bruk av håndholdte bor. For den store og tunge strukturen kan det være en god idé å feste delene sammen med en bolt eller skrue i det første hullet før de andre hullene bores.

Om forboring igjen … Rundt 70 % av matekraften brukes på å få meiselkanten (den første kronedelen som skal bores) til å jobbe seg gjennom materialet. Følgelig, så snart den har kommet gjennom, blir gjennomtrengingsprosessen mye lettere og kronen kan passere gjennom raskt, hvilket betyr at den sannsynligvis ikke vil ha tid til å skjære hullet rent. Og kronen setter seg fast. Unngå dette problemet ved å forbore.

Bore dype hull. Når lengden av hullet er 5x større enn kronediameteren, må kronen trekkes tilbake med jevne mellomrom for fjerning av spon. Denne prosedyren må gjentas ofte etter hvert som hullet blir dypere. Dypp kronen i olje eller vann for å kjøle den ned.

Få kvalitet for hullet. I hovedsak er kvaliteten relatert til rundhet/retthet, vinkelretthet og skarpe kanter på baksiden av hullet. Du kan få hull av bedre kvalitet ved å velge riktig type bor. Det er også viktig å ha loddrett vinkel i forhold til arbeidsflaten for å få et rettvinklet hull. Du kan også unngå skarpe kanter på baksiden av hullet ved å bore mot et underlag og sørge for at kronen er skarp.

Hull på tvers i aksler og rør. Merk opp hullet med en sentreringskjørner
Grinding guide
Fest emnet godt i en stilling som gir deg en god arbeidsstilling og hvor du enkelt kan justere kronen.
Det anbefales også å bruke en festeanordning som styrer kronen rett gjennom diameteren på sylinderen.
Drilling Guide
Skrå hull. Begynn med å bore en fordypning med en krone med dobbelt så stor diameter som diameteren på det skrå hullet. Dette gir deg et godt utgangspunkt for å bore det skrå hullet.

Riktig kunnskap gjør hele jobben enklere.


Relatert informasjon