Our solutions
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Solutions
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Solutions
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

‘Hold-and-drive’-verktøy en fordel innen luftfartsproduksjon

Hold-and-drive-fester er vanlige i mange bransjer, men de er mest utbredt i luftfartsindustrien. En rekke ulike typer hold-and-drive-fester brukes i luftfartsindustrien, inkludert fester der sekskanthodet løsner fra festene når de monteres.

Dette kan ofte være utfordrende bruksområder som er svært avhengige av erfarne operatører.

Hold-and-drive-fester har en innvendig sekskant på selve festet slik at det kan holdes på plass og ikke vil spinne under monteringen. Den innvendige sekskanten får kontakt, og mutteren kan deretter gjenges på utsiden av festet.

Assistere i luftfartsindustrien

I mange tilfeller i luftfartsindustrien blir disse hold-and-drive-oppgavene fortsatt utført manuelt. En operatør bruker en sekskantbit eller skrunøkkel for å få kontakt med den innvendige sekskanten og dreier deretter mutteren manuelt på gjengene med en skrunøkkel. Denne prosessen krever en operatør som er svært erfaren og dyktig på montering av disse leddene for å sikre kvalitet, og den er også svært tidkrevende.

Nå kan vi tilpasse dette hold-and-drive-bruksområdet til et elektroverktøy for luftfartsindustrien. Et hold-an-drive-hode kan installeres enten på et pneumatisk verktøy (for eksempel vårt LTV009) eller på et batteridrevet elektroverktøy (for eksempel våre BCP-, BCV- eller STB-batteriverktøy) med en innebygd innvendig sekskant som holder festet, og en roterende pipenøkkel for montering av leddet.

Ved bruk av et slikt verktøy er alt som kreves av føreren å trekke i verktøyutløseren en viss tid for en riktig montering. Vi ber ikke lenger operatørene ta avgjørelser om monteringskvaliteten.

Bruk av et hold-and-drive-verktøy forbedrer også effektiviteten betraktelig og gjør monteringsprosessen mye raskere. Kostnadsfordelene ved reduserte arbeidskostnader og effektivitetsgevinster kan være ganske betydelige.

Hvis du er interessert i å øke automatiseringsnivået i hold-and-drive-montering, kan du kontakte Atlas Copco i dag.

 

Aerospace Articles Productivity Assembly Tools