Våre løsninger
Industriverktøy og systemløsninger
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og systemløsninger
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industriverktøy og systemløsninger
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industriverktøy og systemløsninger
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Industriverktøy og systemløsninger
Power Equipment
Løsninger
Products
Power Equipment
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Products
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Atlas Copco Rental
Løsninger
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Kompressorer
Løsninger
Products
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Products
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process gas and air equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Kompressorer

Sikkerhetssjekkliste for arbeid med slipeoppgaver

I denne artikkelen får du tips om beste praksis for bruk av slipemaskiner.

30. juni 2020

Støperier og metallproduksjon Myndigheter og forsvar Generell industri Produkter Artikler Produsent av originalt utstyr Luftfart Bilindustri Industriverktøy og systemløsninger Slipemaskiner Tungt utstyr og maskiner Båtbygging Energi Jernbaneindustri

Vi forstår betydningen av et trygt arbeidsmiljø, og hvordan opplæring er det første trinnet mot en sikker betjening av alle typer maskiner.

Sliping er en jobb som må tas på alvor, da den kan utgjøre en trussel for helsen vår. Utstyret som brukes på jobb, må håndteres riktig, og selve slipesituasjonen må behandles med respekt. Kreftene som er involvert, kan være farlige hvis det tas lett på sikkerheten. Operatøren bør alltid være ekstra forsiktig.

Her er sjekklisten som en bruker bør vurdere før arbeidet starter:
  ✔ Kontroller verktøyets frie hastighet, slik at det ikke kan rotere raskere enn det maksimale turtallet som er angitt på hjulet.
  ✔ Bruk en verneskjerm når du sliper med en slipeskive. Bruk slipeskive av riktig størrelse, slik at slipeskivens rotasjonshastighet (i o/min) ikke overskrides.
  ✔ Kontroller at slipeskiven ikke er sprukket eller skadet på annen måte.
  ✔ Kontroller at de riktige flensene brukes, og at de er festet ordentlig og er jevne uten spor av skarpe kanter eller grat.
  ✔ Bruk verneklær eller annet tilgjengelig sikkerhetsutstyr som vernebriller, hørselsvern, hansker, hjelmer, masker osv.
  ✔ Testkjør i et trygt, lukket område, f.eks. under arbeidsbenken.
  ✔ Sørg for at verktøy vedlikeholdes regelmessig.
  ✔ Les alltid nasjonale og internasjonale standarder og forskrifter om sikkerhet.

Husk alltid at det er bedre å forebygge enn å helbrede. Det å iverksette nøyaktige forebyggende tiltak kan hjelpe deg med å avverge ulykker på arbeidet.


Les mer om sliping og sikkerhetstiltak her.

Grinding guide