Our solutions
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Solutions
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Solutions
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Verktøyvalidering vs. verktøykalibrering

Ofte brukes verktøyvalideringen og verktøykalibreringen om hverandre, men burde de det? Hva er forskjellene mellom de to? La oss prøve å rydde opp i litt av forvirringen rundt disse begrepene.

Maintenance and Repair Operations Articles Service & Support Quality Quality assurance and manual fastening

 

Verktøyvalidering

Én definisjon av validering er: Testprosessen som brukes til å bekrefte og bevise at gjenstanden fungerer i henhold til fabrikkspesifikasjonene. 

Validering brukes til bare å validere de forventede resultatene i henhold til fabrikkspesifikasjonene. Videre brukes validering for alle luftverktøy eller DC-verktøy som ikke har en kalibreringsverdi som kan justeres. Det kan for eksempel gjelde følgende:

  • Luftverktøy
  • DC-verktøy uten transduser

Når det gjelder kvalitetssikringsprosessen i forbindelse med denne definisjonen, vil tankene sikkert sirkle rundt en Cm/Cmk-test eller en SPC. Disse prosessene sørger for de nødvendige statistiske verktøyene for å kontrollere nøyaktigheten til et verktøy og for å se hvordan ytelsen endrer seg over tid.

Verktøykalibrering

Hva med kalibrering? Den er definert som: I måleteknologi og metrologi er kalibreringen sammenligningen av måleverdier som leveres av en enhet under testing med en kalibreringsstandard med kjent nøyaktighet.

Her finner du ett ord som er nøkkelen til å forstå forskjellen mellom kalibrering og validering: Sammenligning. I dette tilfellet er kalibrering standarden som brukes til å måle avlesningene som brukerne får fra verktøyet vårt.

Sammenligning er nøkkelen

Forskjellen her er tydelig. Vi bruker ikke statistiske verktøy for å kontrollere nøyaktigheten. I stedet innebærer prosessen en rett numerisk sammenligning for å se om og hvor mye et verktøy avviker.

Denne sammenligningen kan også gi verdifull informasjon for å justere et verktøy. Når det gjelder et elektrisk verktøy, betyr det at vi kan justere kalibreringsverdien for å korrigere avlesningene.

Vanligvis foreslår verktøyet å kalibrere verktøyene minst en gang i året. Dette er et forslag siden kalibreringsfrekvensen avhenger av flere faktorer, for eksempel hvor ofte et verktøy brukes, eller hvor kritisk bruksområdet er.

Vil du vite mer om hva Atlas Copco kan gjøre for deg? Har du spørsmål om verktøykalibrering eller verktøyvalidering? Kontakt oss i dag for en demonstrasjon.