Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktøy og systemløsninger
Solutions
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og systemløsninger
Bransjer som betjenes
Elektronikk
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industriverktøy og systemløsninger
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industriverktøy og systemløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Industriverktøy og systemløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process gas and air equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Kompressorer
Power Equipment
Solutions
Products
Power Equipment
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Products
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving

Verktøyvalidering vs. verktøykalibrering

Ofte brukes verktøyvalideringen og verktøykalibreringen om hverandre, men burde de det? Hva er forskjellene mellom de to? La oss prøve å rydde opp i litt av forvirringen rundt disse begrepene.

 

Verktøyvalidering

Én definisjon av validering er: Testprosessen som brukes til å bekrefte og bevise at gjenstanden fungerer i henhold til fabrikkspesifikasjonene. 

Validering brukes til bare å validere de forventede resultatene i henhold til fabrikkspesifikasjonene. Videre brukes validering for alle luftverktøy eller DC-verktøy som ikke har en kalibreringsverdi som kan justeres. Det kan for eksempel gjelde følgende:

  • Luftverktøy
  • DC-verktøy uten transduser

Når det gjelder kvalitetssikringsprosessen i forbindelse med denne definisjonen, vil tankene sikkert sirkle rundt en Cm/Cmk-test eller en SPC. Disse prosessene sørger for de nødvendige statistiske verktøyene for å kontrollere nøyaktigheten til et verktøy og for å se hvordan ytelsen endrer seg over tid.

Verktøykalibrering

Hva med kalibrering? Den er definert som: I måleteknologi og metrologi er kalibreringen sammenligningen av måleverdier som leveres av en enhet under testing med en kalibreringsstandard med kjent nøyaktighet.

Her finner du ett ord som er nøkkelen til å forstå forskjellen mellom kalibrering og validering: Sammenligning. I dette tilfellet er kalibrering standarden som brukes til å måle avlesningene som brukerne får fra verktøyet vårt.

Sammenligning er nøkkelen

Forskjellen her er tydelig. Vi bruker ikke statistiske verktøy for å kontrollere nøyaktigheten. I stedet innebærer prosessen en rett numerisk sammenligning for å se om og hvor mye et verktøy avviker.

Denne sammenligningen kan også gi verdifull informasjon for å justere et verktøy. Når det gjelder et elektrisk verktøy, betyr det at vi kan justere kalibreringsverdien for å korrigere avlesningene.

Vanligvis foreslår verktøyet å kalibrere verktøyene minst en gang i året. Dette er et forslag siden kalibreringsfrekvensen avhenger av flere faktorer, for eksempel hvor ofte et verktøy brukes, eller hvor kritisk bruksområdet er.

Vil du vite mer om hva Atlas Copco kan gjøre for deg? Har du spørsmål om verktøykalibrering eller verktøyvalidering? Kontakt oss i dag for en demonstrasjon.