Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Hvordan minimere omarbeiding ved å overvåke dreiemoment og vinkel

Tilbakekallinger og omarbeiding på samlebåndet kan unngås ved å overvåke kvaliteten under monteringsprosessen slik at feil oppdages umiddelbart.

10. september 2019

Industriverktøy og systemløsninger

Det er flere måter å sikre deler og komponenter til hverandre, f.eks. liming, klinking, sveising og lodding. Den langt på vei vanligste metoden å skjøte komponenter sammen på er imidlertid å bruke en skrue til å klemme delene i forbindelsen sammen med en mutter eller direkte til et gjenget hull i en av komponentene. Fordelene med denne metoden er den enkle utførelsen og monteringen, den enkle demonteringen, produktiviteten og til slutt – KOSTNADEN!

Hvordan beregne moment?

Tiltrekkingsmomentet er av praktiske grunner kriteriene som vanligvis brukes til å angi forhåndsbelastningen i skruen. Momentet, eller dreiemomentet, kan måles enten dynamisk, når skruen trekkes til, eller statisk, ved å kontrollere tiltrekningsmomentet med en momentnøkkel etter tiltrekking.

How to measure torgue

Moment = KRAFT x LENGDEMomentspesifikasjoner varierer betydelig avhengig av kvalitetskrav til leddet. En sikkerhetskritisk leddet i et hjuloppheng på en motorsykkel, for eksempel, må ikke svikte og er derfor underlagt meget strenge toleransekrav.

angle measurement

Et høyere kvalitetskontrollnivå nås ved å legge tiltrekkingsvinkelen til de målte parametrene. I det elastiske området på skruen kan dette brukes til å kontrollere at alle ledd-delene er tilstede, f.eks. at en pakning eller en skive ikke mangler. Også skruekvaliteten kan kontrolleres ved å måle tiltrekkingsvinkel, før den sitter tett samt for endelig tiltrekking.

I sofistikerte monteringsprosesser kan vinkelen også brukes til å definere strekkgrensen og tillate tiltrekking inn i plastområdet på skruen.

Hvordan måle moment?

Momentmålinger utføres i henhold til ett av to prinsipper:

  1. Statisk måling, når tiltrekkingsmoment kontrolleres etter at monteringsprosessen er fullført
  2. Dynamisk måling, når momentet måles kontinuerlig under hele monteringssyklusen.

Til slutt har overvåking av kvalitet tradisjonelt omfattet måling av dreiemoment, noe som genererer klembelastning. Imidlertid påvirkes også monteringsresultatene av variasjoner i friksjon eller komponenter. Derfor må en annen dimensjon, som oftest rotasjonsvinkelen, måles i tillegg. Styring og overvåking av både dreiemoment og vinkel avdekker feil som manglende pakninger, ødelagte gjenger, materialproblemer og operatørfeil.
Ved å sikre kvaliteten under montering kan du redusere kostbare tilbakekallinger, omarbeidinger og garantikrav, og unngå skade på deres verdifulle omdømme.

Du finner fullstendig informasjon ved å laste ned e-boken vår nedenfor!