Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Hvordan minimere omarbeiding ved å overvåke dreiemoment og vinkel

Tilbakekallinger og omarbeiding på samlebåndet kan unngås ved å overvåke kvaliteten under monteringsprosessen slik at feil oppdages umiddelbart.

23. juli 2020

Støperier og metallproduksjon Myndigheter og forsvar Generell industri Artikler Produsent av originalt utstyr Luftfart Elektronikk Bilindustri Industriverktøy og systemløsninger Tungt utstyr og maskiner Båtbygging Energi Jernbaneindustri

Det er flere måter å sikre deler og komponenter til hverandre, f.eks. liming, klinking, sveising og lodding. Den langt på vei vanligste metoden å skjøte komponenter sammen på er imidlertid å bruke en skrue til å klemme delene i forbindelsen sammen med en mutter eller direkte til et gjenget hull i en av komponentene. Fordelene med denne metoden er den enkle utførelsen og monteringen, den enkle demonteringen, produktiviteten og til slutt – KOSTNADEN!

Hvordan beregne moment?

Tiltrekkingsmomentet er av praktiske grunner kriteriene som vanligvis brukes til å angi forhåndsbelastningen i skruen. Momentet, eller dreiemomentet, kan måles enten dynamisk, når skruen trekkes til, eller statisk, ved å kontrollere tiltrekningsmomentet med en momentnøkkel etter tiltrekking.

How to measure torgue

Moment = KRAFT x LENGDEMomentspesifikasjoner varierer betydelig avhengig av kvalitetskrav til leddet. En sikkerhetskritisk leddet i et hjuloppheng på en motorsykkel, for eksempel, må ikke svikte og er derfor underlagt meget strenge toleransekrav.
angle measurement
Et høyere kvalitetskontrollnivå nås ved å legge tiltrekkingsvinkelen til de målte parametrene. I det elastiske området på skruen kan dette brukes til å kontrollere at alle ledd-delene er tilstede, f.eks. at en pakning eller en skive ikke mangler. Også skruekvaliteten kan kontrolleres ved å måle tiltrekkingsvinkel, før den sitter tett samt for endelig tiltrekking.

I sofistikerte monteringsprosesser kan vinkelen også brukes til å definere strekkgrensen og tillate tiltrekking inn i plastområdet på skruen.

Hvordan måle moment?

Momentmålinger utføres i henhold til ett av to prinsipper:

  1. Statisk måling, når tiltrekkingsmoment kontrolleres etter at monteringsprosessen er fullført
  2. Dynamisk måling, når momentet måles kontinuerlig under hele monteringssyklusen.
Til slutt har overvåking av kvalitet tradisjonelt omfattet måling av dreiemoment, noe som genererer klembelastning. Imidlertid påvirkes også monteringsresultatene av variasjoner i friksjon eller komponenter. Derfor må en annen dimensjon, som oftest rotasjonsvinkelen, måles i tillegg. Styring og overvåking av både dreiemoment og vinkel avdekker feil som manglende pakninger, ødelagte gjenger, materialproblemer og operatørfeil.
Ved å sikre kvaliteten under montering kan du redusere kostbare tilbakekallinger, omarbeidinger og garantikrav, og unngå skade på deres verdifulle omdømme.

Du finner fullstendig informasjon ved å laste ned e-boken vår nedenfor!

We also provide you with Atlas Copco’s unique tightening consulting solution that optimizes your tightening strategy from design (R&D) to mass production with our tightening laboratory and experts. 

Les mer!